26 Μαρ 2012 0 Comment

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Τ Υ Π Ο Υ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν Πειραιεύς 14 Ἰανουαρίου 2010 (2)

Παγία ἀρχὴ τοῦ κανονικοῦ δικαίου ἀλλὰ καὶ τοῦ Εὐαγγελικοῦ Νόμου εἶναι ἡ μὴ ἀνάμειξις τῶν ἐκκλησιαστικῶν προσώπων εἰς...
26 Μαρ 2012 0 Comment

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΕΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ Πειραιεύς 14 Ἰανουαρίου 2010 (3)

Παγία ἀρχὴ τοῦ κανονικοῦ δικαίου ἀλλὰ καὶ τοῦ Εὐαγγελικοῦ Νόμου εἶναι ἡ μὴ ἀνάμειξις τῶν ἐκκλησιαστικῶν προσώπων εἰς...
24 Νοέ 2010 0 Comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ περί καταργήσεως τοῦ Τμήματος Κοινωνικῆς Θεολογίας

Ἐν Πειραιεῖ τῇ 24ῃ Nοεμβρίου 2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ Μέ ἀποτροπιασμό καί ὀργή γιά τούς γραικύλους διατάκτες τῆς «Νέας Ἐποχῆς» πού μέσα...
23 Νοέ 2010 0 Comment

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Πρός Τόν Ἐλλογιμώτατον Κύριον Γεώργιον Ζερβόν Διευθυντήν Συντάξεως Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος» Πανελλήνιος Ὀρθόδοξος Ἕνωσις

᾿Εν Πειραιεῖ τῇ 23ῃ Νοεμβρίου 2010 Πρός Τόν Ἐλλογιμώτατον Κύριον Γεώργιον ΖερβόνΔιευθυντήν Συντάξεως Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος...
8 Νοέ 2010 0 Comment

ΠΡΟΤΑΣΗ πρός τῇ ῾Ιερᾷ Συνόδῳ τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος

ΠΡΟΤΑΣΗ ᾿Εν Πειραιεῖ τῇ 8ῃ Νοεμβρίου 2010 Τῇ ῾Ιερᾷ Συνόδῳ τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος Πάνυ εὐλαβῶς ἀπευθύνομαι πρός τήν...
7 Οκτ 2010 0 Comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Δήλωση Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ.κ. Σεραφείμ δια τα πρακτικά της Ι.Σ. της ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος

Ἐν Πειραιεῖ τῇ 7ῃ Ὀκτωβρίου 2010 Δ Η Λ Ω Σ Ι ΣΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜΔΙΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣΤΗΣ...
24 Σεπ 2010 0 Comment

Eπιστολήν πρός τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Ἐν Πειραιεῖ τῇ 24ῃ Σεπτεμβρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ ἀπέστειλλε τήν κάτωθι ἐπιστολήν πρός...
23 Σεπ 2010 0 Comment

Ανακοινωθέν για το βιβλίο του Stephen Hawking μέ τίτλο «Ὁ μεγάλος σχεδιασμός»

Ἐν Πειραιεῖ τῇ 23ῃ Σεπτεμβρίου 2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ Μέ ἀφορμή τόν συνεχιζόμενο θόρυβο πού ἔχει προκαλέσει διεθνῶς ἡ κυκλοφόρησις...
10 Σεπ 2010 0 Comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ περί παραχωρήσεως της πλατείας Κοτζιά σε Μουσουλμάνους

Ἐν Πειραιεῖ τῇ 10ῃ Σεπτεμβρίου 2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ Μέ αἰσθήματα ὀδύνης καί βαθυτάτου παραπικρασμοῦ παρακολουθήσαμε ἀπό τήν...
9 Ιούλ 2010 0 Comment

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Πρός τόν Ἑξοχώτατον Πρόεδρον Τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως

Πειραιεύς 9 Ἰουλίου 2010 ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ ἀπέστειλε πρός τόν Πρωθυπουργό σχετικῶς πρός τό θέμα τῆς...