Εξυπηρέτηση πολιτών

Δείτε ΕΔΩ

τα απαραίτητα δικαιολογητικά

για την τέλεση

Θρησκευτικού Γάμου.

 

Δείτε ΕΔΩ

τα απαραίτητα δικαιολογητικά

για την διαδικασία και την τέλεση

Βαπτίσεως.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε

μέσω της σχετικής φόρμας που βρίσκεται ΕΔΩ