ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ περί καταργήσεως τοῦ Τμήματος Κοινωνικῆς Θεολογίας

Ἐν Πειραιεῖ τῇ 24ῃ Nοεμβρίου 2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Μέ ἀποτροπιασμό καί ὀργή γιά τούς γραικύλους διατάκτες τῆς «Νέας Ἐποχῆς» πού μέσα στήν φρικτή οἰκονομική κρίση τήν ὁποία ἐνορχήστρωσαν τά ἀφεντικά τους καί πού κάτω ἀπό τό βάρος της στενάζει ὁ λαός, βρῆκαν τήν εὐκαιρία μέ τό πρόσχημα τῆς δῆθεν κάθαρσης στό δημόσιο βίο, νά ἀρχίσουν τήν ὑλοποίηση τοῦ δολίου σχεδιασμοῦ τους γιά τήν ἀποδόμηση τῆς θρησκευτικῆς ἰδιοπροσωπείας τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ. Ὁ πονηρός σχεδιασμός ξεκινᾶ μέ τό γκρέμισμα καί τήν περιθωριοποίηση τῶν Θεολογικῶν Πανεπιστημιακῶν Σχολῶν, πού ἰδιαίτερα στό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν, ἱστορικά ἔχουν τό πρωτεῖο ἵδρυσης.

Τό ἐπαίσχυντο ἔγγραφο τῆς Κυβέρνησης πρός τήν Σύγκλητο τοῦ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου γιά τήν κατάργηση τοῦ Τμήματος Κοινωνικῆς Θεολογίας καί τήν συγχώνευσή του μέ τό Τμῆμα Θεολογίας, μέ τό φαιδρό ἀνεπέρειστο καί ἕωλο πρόσχημα τῆς στηλίτευσης τοῦ δῆθεν παρατηρηθέντος νεποτισμοῦ, σάν νά μήν ὑφίστανται στό δικαιϊκό μας σύστημα νομικές διαδικασίες διά τήν κατάγνωση, ἀνατροπή καί τιμωρία τέτοιων πρακτικῶν, μοναδικό στόχο ἔχει δυνάμει τῶν ἰσχυουσῶν διατάξεων τοῦ Νόμου πλαισίου, τήν κατάργηση τῆς αὐτοτέλειας τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν, τήν ὑπαγωγή τους κατ’ ἀρχάς ὡς Τμημάτων καί μετά ταῦτα ὡς ἁπλῶν Προγραμμάτων Σπουδῶν στίς Φιλοσοφικές Σχολές μέ ὁλοκλήρωση τοῦ δολίου καί ἐλεεινοῦ σχεδιασμοῦ τήν κατάργηση τοῦ ὁμολογιακοῦ χαρακτῆρα τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν στήν Ἑλλάδα καί τήν κατάπτωσή τους σέ Θρησκειολογικά Προγράμματα.

Διαποροῦμε γιατί μέ τή λογική τῆς Κυβέρνησης δέν ἐπιχειρεῖται τό ἴδιο στήν περίπτωση τοῦ Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικῶν καί Πολιτικῶν Ἐπιστημῶν ὅπου κατεγνώσθησαν καθείρξεις γιά ὑπεξαιρέσεις τεραστίων ποσῶν καί τήν ὑπαγωγή του στίς Νομικές ὁμοειδεῖς Σχολές.

Εὐελπιστοῦμε ὅτι ἡ Σύγκλητος τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν θά ἀρθεῖ αὔριο στό ὕψος τῶν περιστάσεων καί θά ἀποτρέψῃ τόν δόλιο σχεδιασμό τῆς Κυβέρνησης ἄλλως καί ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ, διακρινόμενος γιά τήν ποιμαντική του σύνεση καί τήν Πρωθιεραρχική Του εὐαισθησία καθώς καί ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος καί ἡ Σεπτή Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί ὁ φιλόθεος καί εὐσεβής λαός θά ἀντιδράσωμε μέ κάθε νόμιμο μέσο ἀδιαφοροῦντες γιά τούς σιέλους καί τίς ὕβρεις των.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Leave Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

3 − 2 =