Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου (Συμπολιούχου Πειραιώς)

(Προστάτου & Εφόρου των Ναυτικών)

Διεύθυνση: Αγίου Νικολάου 2, 185 37, Πειραιάς

Τηλέφωνο: 210 45 11 247

Fax: 210 45 28 393

Ιστότοπος: agiosnikolaospeiraios.blogspot.gr

E – mail: agnik@otenet.gr

Ιερείς Ναού:

  • Αιδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτερος π. Ανδρέας Μαρκόπουλος
  • Αιδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτερος π. Πρόδρομος Κολτουκτσόγλου
  • Αιδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτερος π. Ανδρέας Καβάσιλας

Δείτε φωτογραφικό υλικό του Ναού ΕΔΩ.

Ιστορικά Στοιχεία Ιερού Ναού:

Ο Άγιος Νικόλαος είναι ίσως ο ωραιότερος Ναός του Πειραιά και ένας από τους παλαιότερους της νέας πόλης του Πειραιά,έτσι όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά την επανάσταση της Ανεξαρτησίας από τους Τούρκους το 1821 και την ίδρυση του Νέου Ελληνικού κράτους μετά το 1930.

Ο ναός ανήκει στην κατηγορία των σταυροειδών εγγεγραμμένων και έχει τρείς τρούλους,από τουσ οποίους οι δύο είναι χαμηλοί,ενώ ο κεντρικός είναι μεγάλος ελλειψοειδούς μορφής,με νησιώτικο<< φανάρι>>στην κορυφή του..

Οι εξωτερικές διαστάσεις του ναού είναι 25,85*33,30μ.,ενώ στις τρείς πλευρές του,βόρεια,νότια και δυτικά,φέρει τρία όμοια πρόπυλα,διαστάσεων10*3,75μ.,τα οποία εξέχουν του κυρίως Ναού.Τα πρόπυλα έχουν επίπεδη μορφή με φατνώματα,που καλύπτονται από δίρριχτες στέγες και αετώματα.Η κύρια δυτική όψη έχει τρείς θύρες,εν’ω οι δύο πλαϊνές από μία.Τα πρόπυλα είναι κατασκευασμένα από συμπαγή μάρμαρα με  δώδεκα διακοσμημένα κιονόκρανα κορινθιακού ρυθμού,τέσσερα σε κάθε είσοδο.Το άνω μέρος του κάθε αετώματος καλύπτεται με γαλλικό κεραμίδι ,ενώ εσωτερικά με 44 περίτεχνα ζωγραφισμένα με μπλε χρώμα όμοια τετράγωνα.

Στην είσοδο υπάρχει ένας μακρόστενος πρόναος με επίπεδη κάλυψη,πάνω από τον οποίο δεξιά και αριστερά υπάρχουν δύο μεγάλοι χώροι ενός ενιαίου γυναικωνίτη. Δεξιά και Αριστερά του πρόναου υπάρχουν δύο ξύλινα κλιμακοστάσια από τα οποία κανείς ανεβαίνει στον γυναικωνίτη. Οι γυναικωνίτες στεγάζονται με θόλους.

Ο Ναός φέρει δυτικά εκατέρωθεν του πρόναου δύο κωδωνοστάσια. ‘Εχουν βάσεις δύο επιπέδων,ενώ στην κορυφή του στηρίζονται σε τέσσερις κίονες το καθένα,πάνω στους οποίους στηρίζεται η μαρμάρινη διακόσμηση και δύο τρουλίσκοι που φέρουν Σταυρό.Σε κάθε άνοιγμα μεταξύ των κιόνων υπάρχει διπλό <<παράθυρο>> μαρμάρινο με κιονίσκο στη μέση και διακόσμηση με σταυρό στο πάνω μέρος.

Στην ανατολική πλευρά του ναού εξέχουν οι τρείς κόγχες του Ιερού.Είναι ημικυκλικές, οι δύο μικρές φέρουν από ένα παράθυρο ενώ η κύρια κόγχη τρία παράθυρα με διακοσμητική συμπαγή μαρμάρινη επένδυση εξωτερικά και πολύχρωμα βιτρώ εσωτερικά.Πάνω από τις δύο μικρές κόγχες υπάρχουν επίσης δύο μεγάλα παράθυρα διπλά,όμοια με τα λοιπά των δύο εξωτερικών πλευρών.Στο άνω μέρος του ναού και σε κάθε πλευρά υπάρχουν τέσσερα όμοια παράθυρα από μαρμάρινη επένδυση και γείσσο σε κολόνες εκατέρωθεν.

Ο Ναός είναι κτισμένος με πέτρα πάνω σε κολόνες σε βάσεις πάχους 1,05 εώς 1,50μ. Εκτός από τα πρόπυλα,το οποία είναι κατασκευασμένα εξ ολοκλήρου από μάρμαρο,όλος ο ναός και οι εσωτερικές κολώνες πάνω στις οποίες στηρίζονται οι θόλοι είναι κατασκευασμένα από λιθοδομή.

Ο ναός εσωτερικά στηρίζεται σε τέσσερις αυτοτελείς κολόνες πάνω στις οποίες με τόξα και αψίδες στηρίζεται η ανωδομή των  τριών τρούλων,οι οποίοι έχουν χτισθεί με ελαφρά υλικά από μαλτεζόπετρες και ειδικού τύπου κεραμίδια. ‘Ολη η στέγη φέρει έξι όμοιες δίρρικτες στέγες9υπό γωνία0,τρείς μικρές δίρρικτες μπροστά και μία καμπυλωτή πάνω από την κύρια κόγχη του Ιερού.’Ολες είναι καλυμμένες με γαλλικό κεραμίδι.Οι μικροί τρούλοι φέρουν τέσσερα παράθυρα-φεγγίτες και ο κύριως τρούλος οκτώ. Ο ναός φέρει περιμετρικά γείσο υψηλό με διακοσμητικές κολόνες,όπως και στα έξι παράπλευρα των παραθύρων.

Ο ναός εξωτερικά έχει στα βόρεια μεγάλο κλιμακοστάσιο το οποίο οδηγεί στο πρόπυλο,όπως και μπροστά,πριν την μεγάλη δυτική βεράντα.Τα παλαιά χρόνια στη βάση του ναού υπήρχαν μαγαζιά,ενώ σήμερα στον υπόγειο χώρο στεγάζονται αίθουσες και μαγειρείο για τις κοινωνικές και κατηχητικές ανάγκες της ενορίας.

Από την νότια πλευρά η είσοδος βρίσκεται στο επίπεδο του παράπλευρου δρόμου.

Ο ναός ,με τα αρχαιοελληνικά του χαρακτηριστικά στα τρία πρόπυλα,αποτελεί με τη γύρω πλατεία του και το απέναντι πάρκο της χερσαίας ζώνης του λιμανιού,το οποίο έχει μεγάλο χώρο στάθμευσης υπογείως, ένα μοναδικό στολίδι της σύγχρονης πόλης του Πειραιά.

Ο Ιερός Ναός είναι τρίτος κατά σειράν θεμελιώσεως.Ο πρώτος Ναός εθεμελιώθη στις 22 Ι ουλίου 1844 σε μορφή μικρού Ναού,σχεδιάστηκε για το συνοικισμό των Υδραίων το 1839 από το Δημοτικό Αρχιτέκτονα lorenzen,ως απλή μονόκλιτη Βασιλική αλλά αποδείχθηκε ανεπαρκής δια τις ανάγκες της περιοχής.

Ακολούθησε η ανέργεση του νέου Ναού βάσει σχεδίου που συνέταξε ο επίσης Δημοτικός μηχανικός Πετμεζάς το 1851.

Το 1852 ξεκίνησε η ανοικοδόμηση μιας νέας Βασιλικής με διαστάσεις 19 μέτρων και ύψος 9 μέτρων διά την οποία δεν υπάρχουν περισσότερα στοιχεία.Ο σημερινός Ιερός Ναός θεμελιώθηκε το 1879 και ολοκληρώθηκε το 1902 κτίστηκε βάσει σχεδίου Ι.Λαζάριμου με την συμβολή του Δημοτικού Αρχιτέκτονα Παναγίωτου Ζηζήλα.

Ο Ναός ανήκει στον τύπο σταυροειδών εγγεγραμμένων τετρακιόνων ναών και η μορφή του ακολουθεί τα πρότυπα του Νεοκλασικισμού με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τα τρία μνημειώδη πρόπυλα στη Δυτική,Βόρεια και Νότια όψη που παραπέμπουν στον τύπο του Αρχαίου Κορινθιακού ρυθμού.

Ο εν λόγω Ιερός Ναός χαρακτηρίστηκε βάσει της υπ’αρ.αποφάσεως του Υπουργείου Πολιτισμού Τ/Γ Δ.ΑΠΛ/ΑΡΧ.Β1Φ 219487/694 Μνημείο δεδομένου ότι πρόκειται για αξιόλογο δείγμα αρχιτεκτονικής περιόδου του Δευτέρου μισού του 19ου αιώνα στα πρότυπα του νεοκλασικισμού.Ο Ναός είναι τρισυπόστατος το κεντρικό κλίτος είναι αφιερωμένο στον ‘Αγιο Νικόλαο Προστάτη και Έφορο της ενορίας,το δεξιό κλίτος είναι αφιερωμένο στον καθηγητή τηε Ερήμου Άγιο Αντώνιο και το αριστερό κλίτος είναι αφιερωμένο στον Νεομάρτυρα ‘Αγιο Κωνσταντίνο τον Υδραίο. Εις τον Ναόν ανήκουν και δύο παρεκκλήσια α)του Πρωτομάρτυρος Αγίου Στεφάνου και β)των Νεοφανών μαρτύρων Αγίων Ραφαήλ,Νικολάου και Ειρήνης.

Ο Ιερός Ναός ανήκει στην Ιερά Μητρόπολιν Πειραιώς με πλούσιο Ενοριακό,Ποιμαντικό, Κοινωνικό,Φιλανθρωπικό και Νεανικό έργο.

Αποτελεί σημείο αναφοράς του Ναυτικού κόσμου(Πολεμικού και Εμπορικού Ναυτικού)και της ναυτοσύνης με πανελλήνια Πνευματική και παγκόσμια ακτινοβολία.