Ιερός Ναός Ζωοδόχου Πηγής Χατζηκυριακείου

Διεύθυνση: Τέρμα Χατζηκυριακού, 185 39, Πειραιάς

Τηλέφωνο: 210 45 13 860

Fax: 210 45 99 064

Ιερείς Ναού:

  • Πανοσ. Αρχιμανδρίτης π. Βαρθολομαίος Καράμπελας
  • Αιδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτερος π. Νικόλαος Φίλης
  • Αιδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτερος π. Δημήτριος Θεοχαράκης

Δείτε φωτογραφικό υλικό του Ναού ΕΔΩ.

Ιστορικά Στοιχεία Ιερού Ναού:

Κατὰ τὴν εἴσοδο στὸ λιμάνι τοῦ Πειραιῶς στέκει στὰ δεξιὰ ὁ ὄμορφος ναὸς τῆς Παναγίας Ζωοδόχου Πηγῆς Χατζηκυριακείου μὲ τὸ ψηλὸ καμπαναριὸ καὶ τὸ ρολόϊ.
Πρὶν τὸ 1924 οἱ λιγοστοὶ κάτοικοι τοῦ Χατζηκυριακείου ἐκκλησιάζονταν στὴν ἐνορία τοῦ Ἁγ. Νικολάου. Μετὰ ὅμως τὸ ἔτος 1924 ποὺ κατέφθασε πλῆθος προσφύγων ἐξαιτίας τῆς Μικρασιατικῆς καταστροφῆς στὸν Πειραιᾶ, παλαιοὶ καὶ νέοι πλέον κάτοικοι ἀποφάσισαν νὰ ἀνοικοδομήσουν νέα ἐκκλησία.
Ὁ ναὸς θὰ ἔφερνε τὸ ὄνομα τῆς Παναγίας ὡς Ζωοδόχου Πηγῆς, μιμούμενος τὸν ἀντίστοιχο τῆς Πόλεως, ὅπου ὑπῆρχε μεγάλο προσκύνημα καὶ ἁγίασμα χάριν τῆς εὐλογίας τῶν πιστῶν.
Ἀρχικῶς, ὁ ναὸς στεγάστηκε ὑπὸ ἕνα ξύλινο παράπηγμα, δηλ. σὲ μία παράγκα. Ἐπειδὴ ὅμως ἡ πολιτεία δὲν παραχωροῦσε ἄδεια ἀνοικοδομήσεως ναοῦ, οἱ κάτοικοι προσπαθοῦσαν νὰ χτίσουν μέρος τοῦ ναοῦ τὸ βράδυ, ἀλλὰ ἡ ἀστυνομία τὸ γκρέμιζε τὸ ἄλλο πρωϊ.
Μετὰ ἀπὸ παρέμβαση τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν (στὴν ὁποία ὑπαγόταν τότε ὁ Πειραιᾶς ἐκκλησιαστικῶς) δόθηκε ἐπιτέλους λύση γιὰ τὴ σύσταση νέας ἐνορίας.
Σύντομα, ἄρχισαν οἱ ἐργασίες ἀνοικοδομήσεως, στὴν ὁποία συνέβαλλε καὶ παμπειραϊκὸς ἔρανος. Χάρη στὸν ἔρανο αὐτὸν προχώρησε τὸ ἔργο ἱκανοποιητικῶς.
Παρὰ ταῦτα, κατὰ τὸν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, τὴ νύχτα τοῦ γερμανικοῦ βομβαρδισμοῦ τοῦ Πειραιᾶ (7η Ἀπριλίου 1941), ἐξαιτίας μεγάλης ἐκρήξεως πυρομαχικῶν τοῦ ἀγγλικοῦ πλοίου ΚΛΑΝ ΦΡΕΫΖΕΡ ὁ ναὸς ὑπέστη ἀνεπανόρθωτες ζημιές.
Λόγῳ αὐτοῦ τὸ ἔτος 1954 συστήθηκε σύλλογος ἀποκαταστάσεως καὶ ἀποπερατώσεως τοῦ ναοῦ μὲ ἀπόφαση τοῦ Πρωτοδικείου Πειραιῶς ὑπ’ ἀρ. 9/070.
Ἐν τέλει, ὁλοκληρώθηκε τὸ ἔργο τῆς ἀποπερατώσεως τοῦ ἔργου μὲ τὴ μορφὴ καὶ στὶς διαστάσεις ποὺ ἔχει σήμερα, ἀφοῦ προστέθηκαν πρόπυλα, τὰ ὁποῖα ἐν συνεχείᾳ ἐνσωματώθηκαν στὸν κυρίως ναό.
Παραπλεύρως τοῦ ναοῦ ὑπάρχει μεγάλο πνευματικὸ κέντρο (1996), ἕνα γωνιακὸ κτήριο σὲ δύο ἐπίπεδα, στὸ ὁποῖο ἐξυπηρετοῦνται οἱ λοιπὲς λειτουργικὲς καὶ λατρευτικὲς ἀνάγκες τοῦ ναοῦ (λειτουργία παρεκκλησίου ἁγ. Ἐλευθερίου, κατηχητικὰ σχολεῖα, συσσίτιο, ἐκδηλώσεις κλπ.). Τὸ πρῶτο ἐπίπεδο διαθέτει πλὴν τῶν ἄλλων μεγάλη αἴθουσα χωρητικότητας περίπου 300 ἀνθρώπων, ἐνῷ στὸ κάτω ἐπίπεδο ἄλλη μεγάλη αἴθουσα 150 ἀνθρώπων καὶ τὸ παρεκκλήσιο τοῦ ἁγ. Ἐλευθερίου.
Ὁ ναὸς πλὴν τοῦ λειψάνου τοῦ ἁγ. Ἐλευθερίου, χάριν τοῦ ὁποίου δημιουργήθηκε τὸ παρεκκλήσιο (2006), διαθέτει καὶ λείψανο τῆς ἁγ. Μαρίνης, τὸ ὁποῖο καὶ εὐωδιάζει θαυμαστῶς.
Ὄπισθεν τοῦ ναοῦ ὑπάρχει ἔκταση, ἡ ὁποία παραχωρήθηκε ἀπὸ ταὸ Ὑπουργεῖο Ἐργασίας στὸν ναὸ τὸ ἔτος 1955, ἐπὶ ὑπουργίας Π. Λεβαντῆ.