ΕΠΙΣΤΟΛΗ Πρός τόν Ἑξοχώτατον Πρόεδρον Τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως

Πειραιεύς 9 Ἰουλίου 2010

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ ἀπέστειλε πρός τόν Πρωθυπουργό σχετικῶς πρός τό θέμα τῆς προσφυγῆς ὑπέρ τῆς διατηρήσεως τῶν θρησκευτικῶν συμβόλων τήν ἀκόλουθη ἐπιστολή:

Πρός τόν Ἑξοχώτατον Πρόεδρον Τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως

Κύριον κ. Γεώργιον Παπανδρέου

Ἐξοχώτατε Κύριε Πρόεδρε,

Ἐκ προσώπου τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς, τοῦ εὐαγοῦς Κλήρου καί τοῦ φιλοχρίστου λαοῦ Αὐτῆς, ὑποβάλλω Ὑμῖν πάνυ εὐγνωμόνως θερμάς συγχαρητηρίους προσρήσεις διά τήν Ὑμετέραν ἐξαίρετον Ἀπόφασιν ὡς Πρωθυπουργοῦ καί Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν παρεμβάσεως μεθ’ ἑτέρων χωρῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς οἰκογενείας, ἐνώπιον τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου ὑπέρ τῆς ἐφέσεως ἥν ἤσκησεν ἡ Ἰταλική Κυβέρνησις κατά τῆς πρωτοδίκου Ἀποφάσεως ἀποκαθηλώσεως τῶν Χριστιανικῶν Θρησκευτικῶν συμβόλων. Ἡ Ὑμετέρα ἐνέργεια, ἀποτελεῖ ἰσχυρόν ῥάπισμα κατά τῶν ἐγνωσμένων διεθνιστικῶν κύκλων τῶν ἐπιδιωκόντων τήν ἀπομείωσιν τῶν Χριστιανικῶν καταβολῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἠπείρου.

Ταπεινῶς εὐχόμεθα εἰς τόν Δωρεοδότην Θεόν ἵνα ἀδιαπτώτως διακρατῆτε τῶν οὐσιωδῶν τοῦ βίου καί εὐόρκως διακονῆτε ἐν τῇ ὑψίστῃ εὐθυνοφόρῳ Ὑμετέρᾳ ἀποστολῇ.

Ο   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Leave Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

four + 13 =