Φ.Ε.Δ.

Η Φοιτητική Εκκλησιαστική Δράση είναι μια προσπάθεια σύναξης νέων ανθρώπων που αναζητούν και διαλέγονται γύρω από τη ζωή, τον κόσμο, την αλήθεια.

Η Εκκλησία είναι η δυνατότητα και ο σκοπός όλης αυτής της αγωνίας. Η Φοιτητική Εκκλησιαστική Δράση ιδρύθηκε από το 1980.

Επικοινωνία e-mail:  fed@imp.gr