ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μὲ ἐξαιρετικὴ ἐπιτυχία καὶ μεγάλη προσέλευση μελῶν καὶ φίλων, πραγματοποιήθηκε τὴν Κυριακὴ 11 Ὀκτωβρίου, στὴν αἴθουσα τοῦ Πν. Κέντρου Ἁγ. Τριάδος, ἡ ἔναρξη τῆς νέας περιόδου ἐκδηλώσεων καὶ δραστηριοτήτων τοῦ Συνδέσμου Ἐπιστημόνων Πειραιῶς. Ἡ ἐκδήλωση ξεκίνησε μὲ τὸν Ἁγιασμό, τὸν ὁποῖο τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ἰγνάτιος, ἱδρυτικὸ μέλος, πρωτεργάτης καὶ ἐμπνευστὴς τοῦ Σ.Ε.Π. Τὸ κυρίως πρόγραμμα τῆς ἐκδηλώσεως περιελάμβανε τὴν παρουσίαση τοῦ νέου βιβλίου τῆς Ὁμ. Καθηγήτριας τοῦ Πανεπ. Ἀθηνῶν κ. Μερόπης Σπυροπούλου «Στὴν Ἐποποιία τοῦ 1940-41 μὲ πίστη» (Ἀποσπάσματα ἀπὸ γραπτὲς μαρτυρίες), τὸ ὁποῖο κυκλοφορεῖται ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις ΔΙΔΑΧΗ.
Γιὰ τὸ βιβλίο μίλησαν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ἰγνάτιος, ὁ κ. Εὐάγγελος Τσίρκας, ἀντιστράτηγος ἐ.ἀ., ἐπίτιμος διοικητὴς τοῦ Γ΄ Σώματος Στρατοῦ, πρόεδρος τῆς Ἑνώσεως Σμυρναίων καὶ ἡ κ. Σοφία Δορμπαράκη, φιλόλογος καθηγήτρια, γεν. γραμματέας τοῦ Δ.Σ. τοῦ Συνδέσμου Ἐπιστημόνων Πειραιῶς. Τὴν παρουσίαση συντόνισε ὁ πρόεδρος τοῦ Σ.Ε.Π. κ. Παναγιώτης Χαρατζόπουλος. Τὴν ἐκδήλωση ἔκλεισε μὲ σύντομο χαιρετισμό της καὶ εὐχαριστίες πρὸς τοὺς ὁμιλητές, τοὺς ὀργανωτὲς τῆς παρουσίασης καὶ ὅσους τίμησαν μὲ τὴ συμμετοχή τους τὴν ἐκδήλωση, ἡ συγγραφέας τοῦ βιβλίου κ. Μερόπη Σπυροπούλου. Τὴν ἐκδήλωση τίμησαν μὲ τὴν παρουσία τους ὁ βουλευτὴς κ. Ἀναστάσιος Νεράντζης, ὁ ἐπίτιμος ἀρχηγὸς ΓΕΕΘΑ, στρατηγὸς ἐ.ἀ. κ. Ἰ. Βερυβάκης, ὁ πρόεδρος τῶν ὁμοτίμων καθηγητῶν τοῦ Πανεπ. Ἀθηνῶν κ. Γεώργιος Μποζώνης, ἐκπρόσωπος τοῦ Ὀδοντιατρικοῦ Συλλόγου Πειραιῶς, τοῦ Ὁμίλου Πειραιῶς γιὰ τὴ διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας κ.ἄ.