ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΗΣ Ι. Μ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Στὸ πνευματικὸ κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης Πειραιῶς ἐτελέσθη ὁ Ἁγιασμὸς ἐνάρξεως τῶν μαθημάτων τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς ἀπὸ τὸν Πρωτοσύγκελλο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη Νήφωνα Καπογιάννη. Στὴν ἐκδήλωση μίλησε καὶ ὁ διευθυντὴς τῆς Σχολῆς Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος Ἀντώνιος Βάλβης.
Ἡ Σχολὴ Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Μητροπόλεως Πειραιῶς λειτουργεῖ ἀπὸ τὸ 1984, εἶναι πενταετοῦς δωρεὰν φοιτήσεως καὶ παρέχει στοὺς ἀποφοίτους τῆς σχολῆς πτυχία καὶ διπλώματα ἀναγνωρισμένα ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ. Τὰ μαθήματα τῆς Σχολῆς θὰ πραγματοποιοῦνται στὸ πνευματικὸ κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης Πειραιῶς.
Τὴν Τετάρτη 14 Ὀκτωβρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφεὶμ τέλεσε Ἁγιασμὸ στὸ Κέντρο Ἐπιμορφώσεως Βυζαντινῆς Ἁγιογραφίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς, παρουσίᾳ τῶν ὑπευθύνων καὶ τῶν μαθητῶν τῆς Σχολῆς.
Τὸ Κέντρο Ἐπιμορφώσεως Βυζαντινῆς Ἁγιογραφίας κλείνει φέτος εἴκοσι χρόνια συνεχοῦς λειτουργίας, κοινωνικῆς προσφορᾶς καὶ εἰκαστικῆς δημιουργίας. Τὸ πρόγραμμα τοῦ κέντρου περιλαμβάνει ποικίλη θεματολογία καὶ ἀφορᾶ σὲ ὅλες τὶς ἡλικίες, ἀκόμα καὶ τὰ παιδιὰ, ἀφοῦ καὶ φέτος θὰ λειτουργήσει παιδικὸ τμῆμα ζωγραφικῆς.