ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ προς τους διδάσκοντες, τους μαθητές δημοτικών σχολείων ΕΠΙ ΤΗι ΕΟΡΤΗι ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ 2010

ΜΗΝΥΜΑ

ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Σ Ε Ρ Α Φ Ε Ι Μ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ, ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΥΤΟΥ

ΕΠΙ ΤΗι ΕΟΡΤΗι ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ 2010

 

 

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Ἀληθινὰ σπουδαία ἡ ἑορτὴ πού σᾶς ἀφιερώνει σήμερα ἡ μεγάλη μας οἰκογένεια, ἡ Ἐκκλησία. Ἑορτὴ ποὺ ἀνήκει παραδοσιακὰ στοὺς μαθητὲς καὶ τοὺς δασκάλους τους, γιατί εὐλογημένοι μαθητὲς καὶ φωτισμένοι δάσκαλοι ὑπῆρξαν καὶ οἱ προστάτες σας, οἱ τρεῖς Ἱεράρχες. Ἦταν μαθητές, ποὺ δὲν πτοήθηκαν ἀπὸ τὶς δυσκολίες τῆς ἐποχῆς τους, ἀπὸ τὶς ἐλλείψεις τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ συστήματος ποὺ τότε ἐπικρατοῦσε, ἀπὸ τὰ λάθη τῆς ζωῆς τῶν δικῶν τους διδασκάλων καὶ καθηγητῶν, πολλοὶ ἀπ’ τοὺς ὁποίους ἦταν καὶ εἰδωλολάτρες. Ἀλλὰ ἦταν καὶ δάσκαλοι ποὺ μὲ τὰ δικά τους ἔργα, μὲ τὸ δικό τους ἀγώνα καὶ τὴ δική τους ζωὴ ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο, ὄχι μόνο στὴν ἐπιστήμη ἀλλὰ καὶ στὴ φιλανθρωπία καὶ τὴν ἀγάπη.

Μοιάζει ἄραγε καθόλου ἡ δική τους ἐποχὴ μὲ τὴ δική σας; Ἴσως ἐκεῖνοι νὰ μὴν μποροῦσαν νὰ ἐπικοινωνήσουν μέσω τοῦ διαδικτύου μὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο, νὰ παρακολουθοῦν τί συμβαίνει στὸ διάστημα ἢ νὰ ἐξετάζουν μὲ τὸ μικροσκόπιο ἀκόμα καὶ τὰ μεγαλύτερα μυστικὰ τῶν ὀργανισμῶν. Δὲν εἶναι ὅμως τόσο ἀπόμακροι ἀπὸ τὰ δικά σας προβλήματα ὅσο νομίζετε. Ἀκοῦτε, διαβάζετε καὶ συζητᾶτε γιὰ τὴ μεγάλη κρίση, οἰκονομικὴ καὶ κοινωνική, ποὺ περνᾶ ὄχι μόνο ἡ πατρίδα μας μὰ καὶ ὁλόκληρος ὁ κόσμος. Ἀλλὰ ἂν γιὰ λίγο σκύψετε στὴ ζωὴ τῶν μεγάλων αὐτῶν ἁγίων της Ἐκκλησίας μας, θὰ δεῖτε πὼς τέτοιες κρίσεις κλήθηκαν κι αὐτοὶ νὰ ἀντιμετωπίσουν. Στὰ χρόνια τους ἄδικοι αὐτοκράτορες ταλαιπώρησαν τοὺς φτωχοὺς καὶ τοὺς κοινωνικὰ ἀδύναμους, διψώντας γιὰ ἐξουσία, αἱρετικοὶ καὶ σκοταδιστὲς ἀπείλησαν τὴν πνευματικὴ ἐλευθερία καὶ τὴν εἰρηνικὴ ζωὴ τοῦ λαοῦ, συγκρούσεις καὶ πολεμικὲς ἀναταραχὲς σκόρπισαν τὴν ἀγωνία καὶ τὸ φόβο. Καὶ οἱ τρεῖς φωτισμένοι αὐτοὶ Ἱεράρχες στάθηκαν ἐμπόδιο σ’ ὅλες αὐτὲς τὶς τρικυμίες καὶ τὰ προβλήματα ὄχι μόνο μὲ τὰ σοφὰ τοὺς ἀξεπέραστα λόγια καὶ συγγράμματα ἀλλὰ κυρίως μὲ τὴν ἁγιασμένη ζωή τους. Πρῶτα ἔκαναν πράξη οἱ ἴδιοι τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ κι ἔπειτα τὸν δίδασκαν καὶ στοὺς ἄλλους ἀνθρώπους.

Νὰ τί λείπει σήμερα, παιδιά μου, ἀπὸ τὶς δικές μας ἀνθρώπινες προσπάθειες γιὰ νὰ ξεπεράσουμε τὴν κρίση. Ἀγωνιοῦμε γιὰ τὸ περιβάλλον, τὴν ἐκπαίδευση, τὴν ἐργασία, τὴν ἀδικία, τὴν κοινωνικὴ εἰρήνη, σπάνια ὅμως ξεκινᾶμε ἐμεῖς πρῶτοι νὰ ἐφαρμόζουμε τὴ δικαιοσύνη, τὴν ἐγκράτεια, τὴ μελέτη, τὴ συνέπεια στὸ ἐπάγγελμά μας, τὴν κατανόηση γιὰ τὰ προβλήματα τῶν ἄλλων. Ἀκοῦμε πολλὰ λόγια, πολλὲς ὑποσχέσεις, πολλὲς ἀποφάσεις, μὰ βλέπουμε λίγα ἔργα ἀπ’ ὅσους μιλοῦν κι ἀκόμα λιγότερα ἀπ’ τὸν ἑαυτό μας. Ὁ Μέγας Βασίλειος, ὁ Γρηγόριος ὁ Θεολόγος καὶ ὁ Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος πῆραν ἐπάνω τοὺς τὴν εὐθύνη γιὰ κάθε δυστυχία καὶ πόνο τῶν συνανθρώπων τους, ὅπως ἀκριβῶς ἔκανε καὶ ὁ Κύριος μας Ἰησοῦς Χριστός, γι’ αὐτὸ καὶ μὲ τὸ παράδειγμά τους ἔδωσαν ἀνακούφιση καὶ λύση. Ἡ γνώση τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ ἐπιστήμη ἔγιναν στὰ χέρια τοὺς ὅπλα ἀγάπης. Ἂν καὶ ἐμεῖς, μέσα σ’ ὅλη αὐτὴ τὴν κρίση, ἀγωνιζόμασταν νὰ κάνουμε πρῶτοι ὅτι θὰ ἔκανε κι ὁ Χριστός μας, θὰ βλέπαμε πόσο θὰ ἄλλαζε τόσο ἡ δική μας ζωὴ, ὅσο καὶ τῶν διπλανῶν μας. Καὶ τότε θὰ ἑορτάζαμε ὄχι μονάχα μὲ λόγια ἀλλὰ καὶ μὲ ἔργα τοὺς τρεῖς φωτισμένους Ἱεράρχες.

Εὔχομαι ὁλόψυχα νὰ τὸ πετύχουμε ὅλοι.

Μὲ ὅλη μου τὴν ἀγάπη

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΣ

+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

 

Leave Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

6 − 2 =