ΕΡΑΝΟΣ ΑΓΑΠΗΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Γιὰ πολλοστὴ φορὰ ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Πειραιῶς, ἀνταποκρινόμενη στὰ λόγια τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀπευθύνθηκε στὸ φιλανθρωπικὸ συναίσθημα τῶν πιστῶν τῶν ἐνοριῶν τῆς Μητροπόλεως Πειραιῶς.

Ἔτσι διεξήχθη καὶ φέτος ὁ ἐτήσιος Ἔρανος τῆς Ἀγάπης, τὰ ἔσοδα τοῦ ὁποίου ὑποστηρίζουν μία σειρὰ ἔργων ἀγάπης, φορέας τῶν ὁποίων εἶναι ἡ Μητρόπολη Πειραιῶς, ποὺ περιλαμβάνουν, μεταξὺ τῶν ἄλλων, τὴν παροχὴ στέγης, τροφῆς καὶ ἰατροφαρμακευτικῆς περίθαλψης σὲ ὑπερήλικες, κατάκοιτους, ἄτομα μὲ εἰδικὲς ἀνάγκες, ὀρφανὰ παιδιὰ καὶ ἄλλους ἐμπερίστατους ἀδελφούς μας, τὴν καθημερινὴ σίτιση καὶ ἔνδυση ἀστέγων καὶ ἀπόρων καὶ γενικὰ τὴν ἐνίσχυση τοῦ εὐρύτατου φιλανθρωπικοῦ καὶ κοινωνικοῦ ἔργου τῆς Μητροπόλεως Πειραιῶς.

Ὁ Ἔρανος τῆς Ἀγάπης διεξήχθη ἀπὸ τὶς 13 ἕως τὶς 20 Δεκεμβρίου ἀπὸ ἐθελοντὲς καὶ ἐθελόντριες, πρόσωπα ποὺ ἀνήκουν στὸ ἐνεργὸ σῶμα τῶν πιστῶν τῶν ἐνοριῶν τῆς Μητροπόλεως.

Σὲ σχετικὸ μήνυμά του, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφεὶμ μεταξὺ ἄλλων τόνισε: «Ὁ Κύριος μὲ τὴν ἐνσάρκωσή του ἀποκαλύπτει τὸ μέγεθος τῆς ἀγάπης, τὴν ὁποία χρειάζεται νὰ διαθέτει ὁ καθένας μας. Ἀγάπης ἀφενὸς πρὸς τὸν Θεὸ καὶ ἀφετέρου στὸν ἄνθρωπο, τὴ ζωντανὴ καὶ δοκιμαζόμενη εἰκόνα του».