Αλλήλων τα βάρη βαστάζετε...

Υπεύθυνος Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου: Πρωτοπρεσβύτερος π.Αντώνιος Βάλβης


Λογαριασμός για την ενίσχυση

του φιλανθρωπικού έργου:


Στοιχεία Λογαριασμού: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

Αριθμός Λογαριασμού: 191 / 296008 – 70

I-BAN: GR 1601101910000019129600870

Swift Code: ETHNGRAA

Τράπεζα: Εθνική