ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ Ἐξ ἀφορμῆς τῶν τουρκικῶν ἀντιδράσεων διά τήν συνέντευξιν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν

Ἐξ ἀφορμῆς τῶν τουρκικῶν ἀντιδράσεων διά τήν συνέντευξιν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου πρός τό Ἀμερικανικό τηλεοπτικό δίαυλο CBS καί τήν κορυφαία ἐκπομπή 60 minutes τοῦ Ἀμερικανοῦ δημοσιογράφου Bob Simons, ὅπως ἀκριβῶς δημοσιοποιήθησαν διά τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῆς γείτονος κ. Νταβούτογλου, ἐκφράζομεν τήν ἀπόλυτον στήριξιν τοῦ εὐαγοῦς Κλήρου καί τοῦ φιλοχρίστου λαοῦ τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς, Φαλήρου, Δραπετσώνας καί Ἁγ. Ἰωάννου Ρέντη πρός τόν πάνσεπτον Οἰκουμενικόν Θρόνον καί τόν πρωτιστεύοντα Πρωθιεράρχην τῆς ὑπ’ οὐρανόν Ὀρθοδοξίας Παναγιώτατον Οἰκουμενικόν Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως- Νέας Ῥώμης κ.κ. Βαρθολομαῖον, ὁ Ὁποῖος ἐνσαρκώνει τόν ὑπέρτατον θεσμόν τοῦ Πατριάρχου τοῦ Γένους. Διαπρυσίως διακηρύσσομεν εἰς πάντα ἄνθρωπον καλῆς θελήσεως, ὅτι αἱ ἐκπεφρασθεῖσαι θέσεις τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου τυγχάνουν ἀπολύτως ἀληθεῖς, μαρτυρούμεναι ἀπό τήν τραγική καί ἀντιδημοκρατική καί στρατοκρατική ἀντιμετώπιση τοῦ παλαιφάτου Οἰκουμενικοῦ Θρόνου ὑπό τῆς ἐγκληματικῆς ἀδιαλλαξίας τῆς Τουρκικῆς Πολιτείας, τήν ἀποδεκάτιση τῆς Ἑλληνικῆς ὁμογενείας καί τήν βάναυση καταπάτηση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων διά τῶν ἁρπαγῶν καί δημεύσεων τῶν  ἰδιοκτησίας τῆς Ἑλληνικῆς μειονότητος περιουσιῶν. Διασαλπίζομεν ὅτι θέτομεν αὐθωρεί τάς μικράς μας ἀτελεῖς δυνάμεις εἰς τήν ὑπηρεσίαν τοῦ μαρτυρικοῦ Φαναρίου καί ἐντόνως ἐκφράζομεν τήν διαμαρτυρίαν μας διά τήν ἀμεταμέλητον στάσιν τῆς Τουρκικῆς Πολιτείας ἡ ὁποία ἀποδεικνύει διά τῆς διαγωγῆς της ὅτι δέν ἔχει καμμίαν θέσιν εἰς τήν κοινωνίαν τῶν ἐλευθέρων δημοκρατικῶν κρατῶν τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης.

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ