ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΣ ΑΙΝΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΟΝ ΘΕΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΙΝ ΤΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΥΠΕΡΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΡΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΣ ΑΙΝΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΟΝ ΘΕΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΙΝ ΤΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΥΠΕΡΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΡΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

Με αισθήματα απεράντου ευγνωμοσύνης προς τον εν Τριάδι Πανάγιον Θεόν, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ παρέστη στην αποσυναρμολόγηση των ικριωμάτων αγιογραφήσεως των 600 τ.μ. υπερμεγέθους τρούλου του Ιερού Ναού Θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Παλαιάς Κοκκινιάς και στην αποκάλυψη του Παντοκράτορος και του αγιογραφικού κύκλου του τρούλου. Το έργο άρχισε προ διετίας και επιτυχώς ολοκληρώθηκε από τον εξαιρετικό Καθηγητή Βυζαντινής Αγιογραφίας και δόκιμο Αγιογράφο κ. Γεώργιο Μποζά και τούς συνεργάτας του και είναι δωρεά του Ιδρύματος Γεωργίου και Αντιόπης Μανιάτη.