Σύνδεσμος Επιστημόνων Πειραιώς

Σύνδεσμος Επιστημόνων Πειραιώς

Φεβρουάριος 1993. Ἕνα ὅραμα, γίνεται πραγματικότητα.

Μιά σκέψη καί  μιά ἰδέα πού εἶχαν γεννηθεῑ ἀρκετά χρόνια πρίν, σκέψεις καί προτάσεις  πού διαμορφώθηκαν μέσα ἀπό πολλές συζητήσεις, παίρνουν σάρκα και ὀστά.

40 ἐπιστήμονες διαφόρων κλάδων καί εἰδικοτήτων προσυπογράφουν τήν πράξη ἱδρύσεως, μέ ἕδρα τόν Πειραιᾱ, τοῦ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

Φεβρουάριος 1993, η ιδρυτική συνέλευση του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

Ἀπό τότε μέχρι καί σήμερα μιά πορεία μέσα στό χρόνο, μέ δραστηριοτήτες, παρεμβάσεις, πρωτοβουλίες μέ ἐπιστημονικό λόγο  καί  ἑλληνορθόδοξη αὐτοσυνειδησία.

Πορεία πού ξεκίνησε, ὑλοποιήθηκε καί ἀπέκτησε συνέχεια, χάρη στήν ἐμπνευσμένη καθοδήγηση, πρωτοβουλία καί πατρική ἀγάπη τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου καί γέροντός μας πρ. Πειραιῶς κ. Καλλινίκου καί τίς ἄοκνες προσπάθειες, τήν συμπαράσταση, τίς καινοτόμες ίδέες, προτάσεις καί πρωτοβουλίες τοῦ τότε πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱ Μητροπόλεως Πειραιῶς καί σημερινοῦ Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Ἰγνατίου.

Πορεία πού συνεχίζεται μέ ἐπιτυχία μέχρι σήμερα χάρη στήν ἀγάπη, τήν ἐμπιστοσύνη, τό πατρικό ἐνδιαφέρον, τήν ἐμπνευσμένη ἐπίσης καί συνετή καθοδόγηση τοῦ ποιμενάρχου μας, τά τελευταῖα δεκατρία (13) χρόνια, Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Σεραφείμ.

Στίς ἐπιστημονικές ἡμερίδες καί στίς δημόσιες συζητήσεις πού ὀργανώθηκαν μέχρι σήμερα:

Συζητήσαμε, προβληματιστήκαμε, ἀναζητήσαμε τήν ἀλήθεια, μέσα ἀπό ἐπιστημονικά τεκμηριωμένες ἀπόψεις,

γιά τίς ἐξελίξεις στό χῶρο τῶν Βιοεπιστημῶν καί τή Νέα Τεχνολογία,

γιά τίς Μεταμοσχεύσεις,

γιά θέματα Βιοηθικῆς μέσα ἀπό ἕναν Ὀρθόδοξο Βιοηθικό Προβληματισμό,

γιά τίς κλιματικές ἀλλαγές στόν πλανήτη μας,

γιά τό ἀνθρώπινο πρόσωπο στήν ἐποχή τῆς Πληροφορικής,

γιά τό Διαδίκτυο τά παιδιά καί τούς ἐφήβους,

γιά τά γενετικά τροποποιημένα-μεταλλαγμένα προϊόντα.

 

Προβληματιστήκαμε ἐπίσης γιά τόν ρόλο τοῦ Ὀρθοδόξου Ἐπιστήμονα σήμερα,

καί μέ ἀφορμή τή σημερινή πραγματικότητα,

 συζητήσαμε μέ τούς εἰδικούς γιά τό πῶς θά διεκδικήσουμε τή ζωή στά χρόνια τῆς κρίσης. Συζητήσαμε ἐπίσης γιά τό Αἰγαῖο καί τήν Κύπρο μέ ἀφορμή τήν κρίση στά Ὕμια καί τά γεγονότα στή Δερύνεια,

γιά τό παρελθόν, τό παρόν καί τό μέλλον τῆς Κύπρου καί τοῦ Κυπριακοῦ,

γιά τή θέση τῆς Ἑλλάδας στήν Εὐρώπη καί στά Βαλκάνια στόν 21ο αἰώνα,

γιά τήν Ἑλληνορθόδοξη αὐτοσυνειδησία στήν ἐποχή τῆς παγκοσμιοποιήσεως ἀλλά καί γιά τό ἄν ἡ Παγκοσμιοποίηση ἀποτελεῖ ἀπειλή ἤ μήπως… καί ἐλπίδα.  

 

Λίγο πρίν ἀπό τήν ἀνατολή τοῦ 21ου αἰώνα συζητήσαμε  γιά  τόν Ἑλληνισμό καί τήν Ὀρθοδοξία, καί τήν πορεία τους πρός τόν 21ο αἰώνα,

ἀλλά καί γιά τόν λόγο τῶν ποιμένων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας στά ἐθνικά καί κοινωνικά δρώμενα. 

Συζητήσαμε ἐπίσης πολύ νωρίς, ἤδη ἀπό τό 1996, θέτοντας προβληματισμούς για τό Δημογραφικό πρόβλημα τῆς πατρίδος μας,

ἐνῶ ἀπό τό 1995 σέ ἡμερίδα πού ὀργανώσαμε , ἀνοίξαμε τή συζήτηση καί διατυπώσαμε προβληματισμούς γιά τά Μέσα Ἐνημέρωσης καί τίς ἐπιδράσεις τους στήν κοινωνία μας.

 

Τιμήσαμε καί τιμοῦμε ἐθνικές ἐπετείους, τίς ὁποῖες κάποιοι θά ἤθελαν νά παραμένουν στή λήθη τῆς ἱστορίας, ὅπως, ἡ Ἅλωση τῆς Πόλης,

ἡ περίοδος τῆς τουρκοκρατίας,

τό 1821 καί ἡ ἐθνική συνείδηση τῶν Ἐλλήνων,

ἡ  γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων στόν Μικρασιατικό Πόντο καί στή γῆ τῆς Ἰωνίας γενικότερα,

ὁ Μακεδονοθρακικός Ἀγώνας 1904-1908,

ὁ Ἐθνικοαπελευθερωτικός Ἀγώνας τοῦ Κυπριακοῦ Ἑλληνισμοῦ 1955-59,

τά  Σεπτεμβριανά τοῦ 1955 στήν Κωνσταντινούπολη.

 

Προσεγγίσαμε ἐπίσης μέσα ἀπό θεματικούς κύκλους,

θέματα Παιδείας, θέματα Οἰκογένειας,

θέματα Ἱστορίας,

θέματα Ἐπιστήμης καί Ὀρθοδόξου Θεολογίας,

θέματα μείζονος ἐθνικῆς σημασίας,

ἐνῶ προσφάτως μέ ἀφορμή τον θεματικό κύκλο Ἐπιστήμη καί Ἐπιστήμονες ἐνημερωθήκαμε γιά σημαντικά ἐπιστημονικά ἐπιτεύγματα τούς ἠθικούς καί τους κοινωνικούς προβληματισμούς πού πηγάζουν ἀπό αὐτά.

Τό περιεχόμενο τοῦ  συλλογικοῦ τόμου  μέ τίτλο “Ὀνειρεύομαι μιά οἰκογένεια…κι ἕνα σχολεῖο”, τῆς πρώτης ἐκδοτικῆς δραστηριότητας τοῦ Σ.Ε.Π., 18 κείμενα, γραμμένα ἀπό ἐξέχουσες προσωπικότητες, ἐκκλησιαστικές, ἀκαδημαϊκές, ἐπιστημονικές, ἀποτελοῦν προτάσεις Ἀλήθειας καί Ζωῆς, γιά τήν Οἰκογένεια καί τό Σχολεῖο τοῦ 21ου αἰώνα.

Στα Ἐπιμορφωτικά Σεμινάρια πού διοργανώσαμε σε συνεργασία με το Πνευματικό Κέντρο Εὐαγγελιστρίας Πειραιῶς και με την βοήθεια είδικῶν, προσεγγίσαμε βαθύτερα και ἀναλύσαμε περισσότερο:

Θέματα ἱστορίας τοῦ Μικρασιατικοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Θέματα τοπικῆς ἱστορίας τοῦ Πειραιᾶ μας.

Περιβαλλοντικά ζητήματα.

Ἀλλά και θέματα Ὀρθοδόξου Πνευματικότητας και Ὀρθοδόξου Λατρείας.

 

Οἱ ἐκδρομές σέ διάφορα μέρη της Ἑλλάδος   ἀλλά καί στό ἐξωτερικό,

στήν Κεντρική καί Βόρεια Ἰταλία,

στά Ἑλληνόφωνα χωριά τῆς κάτω Ἰταλίας,

στήν Κύπρο καί στήν Κωνσταντινούπολη,

στό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Στρασβούργο καί Βρυξέλλες),

οἱ συναντήσεις γνωριμίας  καί ἐπικοινωνίας μέ τά μέλη καί τούς φίλους, οἱ συνεργασίες και με ἄλλες συλλογικές προσπάθειες Ὀρθοδόξων Ἐπιστημόνων στήν Ἐλλάδα καί στήν Κύπρο,

την Ἔνωση Χριστιανῶν Ἐπιστημόνων Μαγνησίας,

τήν Ἕνωση Ὀρθοδόξων Ἐπιστημόνων Λεμεσού,

την Σχολή Γονέων, Ἐλεύθερο Πανεπιστήμιο Κατερίνης,

Ἡ συμμετοχή μας  στήν «Ἐνορία ἐν δράσει» καί στα «Εὐαγγελίστρια», τίς σειρές ἐκδηλώσεων και δραστηριοτήτων τῆς Ἐνορίας και τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου Εὐαγγελιστρίας Πειραιῶς,

οἱ λατρευτικές εὐκαιρίες ἰδιαίτερα ἡ μετοχή μας στίς Βραδυνές Θ. Λειτουργίες τῶν Προηγιασμένων κατά τήν περίοδο τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς,

ἀποτέλεσαν καί ἀποτελοῦν εὐκαιρίες, ὥστε ὃλοι, ὃσοι συμμετέχουν  νά αἰσθανθοῦν τή χαρά τῆς κοινωνίας τῶν προσώπων, καί τήν εὐλογία πού πηγάζει μέσα ἀπό τόν λατρευτικό πλοῦτο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας .

 

Στίς συλλογικές προσπάθειες τά πρόσωπα εἶναι αὐτά πού γράφουν τήν ἱστορία. Καί στόν Σύνδεσμο Ἐπιστημόνων Πειραιῶς,  καθ’ ὅλη τή διάρκεια αὐτῶν τῶν χρόνων, τά πρόσωπα πού διηκόνησαν σ’ αὐτό τό ἔργο, ἀπό ὁποιαδήποτε θέση, ὡς μέλη τῶν Διοικητικῶν Συμβουλίων καί τῶν Ἐξελεγκτικῶν Ἐπιτροπῶν, τακτικά καί ἀναπληρωματικά, ὡς μέλη τῶν Ἐπιτροπῶν, ὡς ἁπλά μέλη, πού κατέθεσαν κατά καιρούς καί μέ κάθε εὐκαιρία πού δόθηκε, τίς ἀπόψεις, τίς σκέψεις, τούς προβληματισμούς, τίς ἰδέες καί τίς προτάσεις τους, ὅλ’ αὐτά τά πρόσωπα, καταθέσαν ἕνα κομμάτι ἀπό τήν ψυχή τους. Μέ ἀληθινό πνεῦμα προσφορᾶς, χωρίς ἰδιοτελεῖς στόχους, χωρίς διάθεση αὐτοπροβολῆς, θυσιάζοντας ἀπό τό ὑστέρημα τοῦ χρόνου του ὁ καθένας, προσφέροντας ἀπό τό περίσσευμα τῆς καρδιᾶς του. 

 

Ἀπό τό 1993 μέχρι σήμερα ὁ ΣΥΝΕΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ἔχει διαγράψει μια πορεία μέσα στον χρόνο  μέ ἐπιστημονικό λόγο καί ἑλληνορθόδοξη αὐτοσυνειδησία.

Αύτή ἡ πορεία δημιουργεῖ ἕνα ἱστορικό παρελθόν, πού μᾶς δεσμεύει γιά τό μέλλον καί τή συνέχεια αὐτῆς τῆς  προσπάθειας. Εἶναι ὁ ἀγώνας καί ἡ ἀγωνία ὅλων αὐτῶν τῶν χρόνων πού αὐξάνουν τήν εὐθύνη ὅλων μας γιά οὐσιαστικότερη καί βαθύτερη διείσδυση στήν ἐπιστημονική γνώση καί στίς ἐφαρμογές της γιά τόν ἄνθρωπο καί τήν κοινωνία μας, γιά καίριες παρεμβάσεις σέ ὅλ’ αὐτά πού συμβαίνουν γύρω μας σέ ἐθνικό καί διεθνές ἐπίπεδο καί μᾶς ἀφοροῦν ὡς Ἕλληνες Ὀρθοδόξους Ἐπιστήμονες, ἀλλά καί ὡς μέλη τῆς παγκόσμιας κοινωνίας.

Γιά ἐντονότερη πνευματική ζωή καί καλλιέργεια τῆς ὀρθοδόξου πνευματικότητας, γιά στενότερη καί πιό ἐποικοδομητική συνεργασία μέ συλλογικές προσπάθειες ἐπιστημόνων, με τούς ὁποίους μας συνδέουν κοινοί στόχοι, κοινή πίστη σέ ἀξίες, κοινά ὁράματα, κοινά ἰδανικά.

Μέ  πίστη στό Θεό καί ἀγωνιζόμενοι ὥστε ἡ συλλογική αὐτή προσπάθεια, πού ἀκούει στό ὄνομα ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ νά εἶναι καί νά παραμένει κοινωνία προσώπων μποροῦμε καί ὀφείλουμε, σέ καιρούς χαλεπούς, νά ἀντικρύζουμε μέ ἐλπίδα τό μέλλον.