Παναγιοσκέπαστος Πειραιάς.

Παναγιοσκέπαστος Πειραιάς.

Τό πρῶτο λιμάνι τῆς Χώρας ἔχει τήν ἰδιαιτέρα εὐλογία νά περισκέπεται ἀπό τήν χάρι καί τήν δύναμι τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Ἔχει βιώσει δύο μεγάλα θαύματα τῆς μητρικῆς Της ἀγάπης καί στοργῆς ὅπως ἔχουν καταγραφεῖ σέ ἀναντίρρητες ἱστορικές πηγές τοῦ ἡμερησίου τύπου τῆς ἐποχῆς, τίς ὁποῖες ἀνέδειξε ἐκφαντορικά ὁ Πρόεδρος τῆς Φιλολογικῆς Στέγης Πειραιῶς κ. Στέφανος Μίλεσης μέ ἐξαίρετο πόνημά του.

Τό πρῶτο μεγάλο θαῦμα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου στήν πόλη τοῦ Πειραιῶς χρονολογεῖται στό ἔτος 1895 ὅταν εἶχε ἐπιπέσει ἡ τρομακτική πανδημία τῆς εὐλογιᾶς, ἡ ὁποία ἦταν θανατηφόρος. Τότε ὁ λαός προσέτρεξε στό θαυματουργικά εὑρεθέν εἰκόνισμα τῆς Παναγίας Ρόδον τό Ἀμάραντον, στά βράχια τῆς Πειραϊκῆς, καί ἡ πανδημία κατεστάλη καί μάλιστα ὑπῆρξε ἡ αἰτία τό θαῦμα αὐτό νά μήν ἀναβληθεῖ λόγῳ πανδημίας, ἡ ἀναβίωσις τῶν συγχρόνων Ὀλυμπιακῶν ἀγώνων τό ἑπόμενο ἔτος 1896. Τό δεύτερο θαῦμα συνδέεται μέ τόν Ἱ. Ναό Εὐαγγελιστίας Πειραιῶς πού ἀνηγέρθη στίς ἀρχές τοῦ 20ου αἰ. διά νά ἐξυπηρετεῖ τίς λατρευτικές ἀνάγκες τῶν ἐπιθυμούντων νά μεταβοῦν στήν ἱερά νῆσο τῆς Τήνου πρός προσκύνησι τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί ἀδυνατούντων λόγῳ τῶν τότε ἐπικρατουσῶν δυσμενῶν συνθηκῶν ναυσοπλοΐας. Τήν 25η Μαρτίου 1925 ἐνεφανίσθη σωματικῶς δίς ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος ἐντός τοῦ Ἱ. Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας Πειραιῶς καί εὐλόγησε τόν συνηγμένο λαό. Τό θαῦμα συνεκλόνισε τούς παρισταμένους καί κατεγράφη στόν ἡμερήσιο τύπο τῆς ἐποχῆς.

Στοιχοῦσα ἡ Ἱ. Μητρόπολη Πειραιῶς σέ αὐτή τήν θεομητορική εὐλογία ἀπεφάσισε ὅπως κάθε Ἐνοριακός Ναός ἔχει πλέον καί μία περίπυστο εἰκόνα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου διά νά ἀνάγονται οἱ πιστοί στό ὑπερύμνητο Πρόσωπό Της.

Στούς Ἱ. Ναούς τῆς Μητροπολιτικῆς Περιφερείας Πειραιῶς εὑρίσκονται ἐνθρονισμένες οἱ κάτωθι ἱ. εἰκόνες τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

1. Θ. ᾿Αναλήψεως Δραπ. – Παναγία Ἄνωθεν οἱ Προφῆται

2. ῾Αγ.᾿Αναργύρων Καραβᾶ – Παναγία Πορταΐτισσα

3. ῾Αγ. Βασιλείου – Παναγία Παραμυθία

4. ῾Αγ. Δημητρίου Ν.Φαλήρου – Παναγία Ὁδηγήτρια

5. ῾Αγ. Δημητρίου Πειραιῶς – Παναγία Βλαχέρνα

6. ῾Αγ. Διονυσίου – Παναγία Ναύλοχος Προστασία

7. Εἰσοδίων Θεοτόκου Βώκου – Παναγία Ὁδηγήτρια

8. ῾Αγ. ᾿Ελευθερίου – Παναγία Κανάλλα

9. Εὐαγγελιστρίας – Παναγία Βηματάρισσα

10. Ζωοδόχου Πηγῆς Χ”κείου – Παναγία Ζωοδόχος Πηγή

11. Προφήτου ᾿Ηλιού Καστέλ. – Παναγία Γερόντισσα

12. ῾Αγ. ᾿Ιωάννου Ρέντη – Παναγία Γλυκοφιλούσα

13. ῾Αγ. ᾿Ιωάννου Βαπτιστοῦ – Παναγία Παμμακάριστος

14. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ρέντη – Παναγία Πορταΐτισσα

15. ῾Αγ. Κωνσταντίνου & Ἑλένης  Παναγία Τριχερούσα – Παναγία Ἄξιον ἐστί – Παναγία Ἕλωνα – Παναγία Προυσιώτισσα – Παναγία Θαλασσινή

16. ῾Αγ. Μαρίνης – Παναγία Σηλυβριανή

17. Θ. Μεταμορφώσεως Π. Κοκ. – Παναγία Γοργοϋπήκοος

18. ῾Αγ. Νείλου – Παναγία Παντάνασσα

19. ῾Αγ. Νικολάου – Παναγία Παλαιολογίνα

20. Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης – Παναγία Μυρτιδιώτισσα

21. Παναγίας Ρόδον ᾿Αμάραντον – Παναγία Ρόδον Ἀμάραντον

22. ῾Αγ. Παντελεήμονος – Παναγία Σουμελᾶ

23. ῾Αγ. Παρασκευῆς – Παναγία Πάντων χαρά

24. ῾Αγ. Σοφίας – Παναγία Ἄξιον ἐστί

25. ῾Αγ. Σπυρίδωνος – Παναγία Μεγαλόχαρη

26. ῾Αγ. Τριάδος – Παναγία Πορταΐτισσα

27. ῾Υπαπαντῆς Κυρίου – Παναγία Γαλακτοτροφούσα

28. ῾Αγ. Φανουρίου – Παναγία Ἱεροσολυμίτισσα

29. ῾Αγ. Χαραλάμπους Καστέλ. – Παναγία Παυσολύπη

Οἱ εἰκόνες τῶν Ἱ. Ναῶν Ἁγ. Νείλου Πειραιῶς, Ἁγ. Διονυσίου Πειραιῶς καί Ἁγ. Ἰωάννου Ρέντη παρεδόθησαν σήμερα 10/9/2021 ὑπό τοῦ Ἁγιογράφου κ. Δημητρίου Βερνέζου.

Ακολυθεί σχετικό φωτογραφικό υλικό.