Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ.Σεραφείμ ενημερώνει για το «θρησκευτικό» φαινόμενο του ΛΟΑΤΚΙσμού.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ.Σεραφείμ ενημερώνει για το «θρησκευτικό» φαινόμενο του ΛΟΑΤΚΙσμού.

 

Τα νέα θρησκευτικά ρεύματα του Υπερανθρωπισμού και του Μετανθρωπισμού καθώς και ο πολυδιαφημιζόμενος Δικαιωματισμός έχουν ως έκγονο το κίνημα των «ΛΟΑΤΚΙ», που περιβάλλεται «θρησκευτικό» μανδύα και διεκδικεί την «μοναδικότητα» της κατανόησης της ανθρώπινης οντολογίας και φυσιολογίας.

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιώς κ.Σεραφείμ αναλύει το φαινόμενο και καταδεικνύει τη «φασίζουσα» κοσμοθεωρία του και την πρόδηλη στρέβλωση της ανθρωπολογίας.