«Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΜΠΑΛΙΣΜΟΥ»

«Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΜΠΑΛΙΣΜΟΥ»

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν

ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 

«Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΜΠΑΛΙΣΜΟΥ»

Τα νέα θρησκευτικά ρεύματα του Υπερανθρωπισμού και του Μετανθρωπισμού καθώς και ο πολυδιαφημιζόμενος δικαιωματισμός έχουν ως «πνευματικό» εφαλτήριο και κρυφή αφετηρία την θρησκεία του «Καμπαλισμού», που μετέβαλε τον θεϊσμό της Παλαιάς Διαθήκης και του Προφητισμού σε εωσφορισμό.  Όλες οι κρυπτοκρατικές «εταιρείες», παγκόσμιες και ημεδαπές, όπως ο τεκτονισμός και οι διεθνιστικές κινήσεις:  Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, Βατικανό κ.λπ., εδράζονται επάνω στην κοσμοθεωρία του Καμπαλισμού, γνησίου τέκνου της θεοσοφικής εταιρείας της Alice Bailey και του ηγέτη της μασονίας Albert Pike,  που προβάλλει τον αποφατισμό του Άϊν Σοφ, δηλαδή του απροσίτου θείου, το οποίο εξομοιώνουν  με τον ΜΑΤΣ, τον κρυπτογραφικό Θεό του τεκτονισμού, που συνδέεται με τον Αδάμ Καδμον του Καμπαλισμού και που αρνείται τη δυνατότητα κοινωνίας του ανθρώπου με τις άκτιστες ενέργειες του Θεού και επιδιώκει τη συνένωση των θρησκειών μέσα στο καμπαλιστικό δαιμονικό περίπαιγμα.  Η επίγνωσις του παραθρησκευτικού καμπαλισμού ερμηνεύει πληρέστατα όλες τις σύγχρονες κινήσεις των δαιμονικών δυνάμεων για την απομείωση του δόγματος και της αποκεκαλυμμένης θείας αληθείας.  Ο Μητροπολίτης Πειραιώς ενημερώνει κατ’ αρχάς για αυτό το πολύ καίριο και κομβικό θέμα που εξηγεί όλη τη διαχρονική επίθεση των σκοτεινών δυνάμεων κατά της Αγίας μας Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας και της ανθρώπινης οντολογίας και του ανθρωπίνου ήθους.

ΕΚ  ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ