Ξεκίνησαν τα μαθήματα στο νέο εργαστήριο ψηφιδωτού

Ξεκίνησαν τα μαθήματα στο νέο εργαστήριο ψηφιδωτού

Ξεκίνησαν τα μαθήματα στο νέο εργαστήριο ψηφιδωτού του Κέντρου Επιμοφώσεως Βυζαντινής Αγιογραφίας της Ι.Μ. Πειραιώς, κάθε παρασκευή 18:00 – 21:00.
Διδάσκων: κ. Ν. Λίονδας
Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματεία της σχολής στο τηλέφωνο: 210-4536204.