ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΦΑΛΗΡΟΥ, ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ & ΑΓ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ  κ.κ.  Σ Ε Ρ Α Φ Ε Ι Μ ΕΠΙ ΤΗι ΕΝΑΡΞΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 – 2015

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΦΑΛΗΡΟΥ, ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ & ΑΓ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ κ.κ. Σ Ε Ρ Α Φ Ε Ι Μ ΕΠΙ ΤΗι ΕΝΑΡΞΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 – 2015

 

Μ Η Ν Υ Μ Α

ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΕΠΙ ΤΗι ΕΝΑΡΞΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

 

2014 – 2015

 

Ἀγαπητά μου παιδιά,

 

Δοξάζουμε τὸ Θεὸ ποὺ δίνει καὶ τούτη τὴ χρονιὰ τὴν πολύτιμη εὐκαιρία καὶ εὐλογία στὴν Μητρόπολή μας ὥστε οἱ Κατηχητικὲς συναντήσεις καὶ οἱ Ἐνοριακὲς Συντροφιὲς τῶν Ἐνοριῶν τῶν Ναῶν ποὺ ἀποτελοῦν τὸ κέντρο τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς τοῦ τόπου μας, νὰ γίνουν τόποι συνάντησης μὲ τὸ Λόγο τοῦ Θεοῦ ὅπως περιγράφει ὁ δίκαιος, σοφὸς καὶ σπουδαῖος βασιλιὰς Σολομῶν «τὰ παιδιά σου θὰ παρακάθονται ὁλόγυρα ἀπὸ τὴν τράπεζά σου, σὰν νεόφυτα δενδρύλλια ἐλιᾶς κι ἔτσι θὰ εὐλογηθεῖ κάθε ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος σέβεται καὶ εὐλαβεῖται τὸν Κύριο».

Αὐτός, ἀγαπητά μου παιδιά, εἶναι καὶ ὁ σκοπὸς αὐτῶν τῶν συντροφιῶν καὶ συνάξεων. Νὰ εἶναι διαρκῶς, μία τράπεζα πνευματικῆς τροφῆς γιὰ ἐσᾶς, μία ἑστία ποὺ θὰ σᾶς ζεσταίνει πνευματικὰ καὶ θὰ ἀναπαύει τὶς ἀναζητήσεις καὶ τὰ ἐρωτήματά σας γιὰ τὴν πραγματικὴ ζωή, γιὰ τὴν ἀλήθεια, γιὰ τὴν ἀγάπη, γιὰ τὸ καλὸ ποὺ ὑπάρχει γύρω σας, γιὰ τὴν ἐλευθερία, γιὰ τὴν ὑπευθυνότητα, τὸν σεβασμό, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸ ψεύτικο, τὸ κάλπικο, καὶ τὸν λάθος δρόμο.

Ὅλα αὐτὰ τὰ ἐρωτήματα ποὺ προέρχονται τόσο ἀπὸ τὴν καθημερινὴ τριβή σας μὲ τὸν ἔξω κόσμο, ὅσο καὶ αὐτὰ ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὸν ἐσωτερικό σας κόσμο, ἀπὸ τὸν «ἑαυτὸ» τοῦ καθενὸς ἀπὸ ἐσᾶς.

Γιατί ὅπως κάθε ἄνθρωπος στὰ μάτια τοῦ Θεοῦ εἶναι ἕνα ξεχωριστὸ καὶ μοναδικὸ πλάσμα ἔτσι κι ἐσεῖς εἶστε ἕνα ξεχωριστὸ καὶ μοναδικὸ τέκνο τῆς Ἐκκλησίας μας γιὰ τὸ ὁποῖο ἔχει πάντοτε τὸ νοῦ Της σὰν μάνα ποὺ ἀφουγκράζεται τὴν καρδιὰ τοῦ κάθε παιδιοῦ της. Κι ὅταν ἐσεῖς ἀνησυχεῖτε Αὐτὴ εἶναι ἕτοιμη νὰ σᾶς καθησυχάσει, ὅταν ἀναρωτιέστε εἶναι ἐκεῖ νὰ σᾶς δείξει τὸ δρόμο τοῦ Χριστοῦ.

Κι αὐτά, ἀγαπητά μου παιδιά, ἡ Ἐκκλησία μας τὰ ὀφείλει στὴν Ἁγία κεφαλή Της ποὺ εἶναι ὁ Χριστός μας, ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ ποὺ ἦρθε στὸν κόσμο γιὰ νὰ σώσει τὸν ἄνθρωπο καὶ νὰ μᾶς δείξει πὼς θὰ μποροῦμε νὰ εἴμαστε συνεχῶς μαζί Του.

Ὅπως ἔκαναν οἱ προφῆτες καὶ οἱ ἅγιοί μας γιὰ τοὺς ὁποίους μαθαίνετε στὶς κατηχητικές σας συνάξεις. Αὐτὰ τὰ πρόσωπα εἶναι τρανὰ παραδείγματα, πρότυπα γιὰ ὅλους τους ἀνθρώπους. Εἶναι τὰ σίγουρα καὶ ἀξιόπιστα θεμέλια πάνω στὰ ὁποῖα μπορεῖτε νὰ στερεώσετε τὴ ζωή σας. Εἶναι ὁ ἀσφαλὴς δρόμος ποὺ μπορεῖτε νὰ πορευθεῖτε. Εἶναι τὰ πρόσωπα ποὺ φέρουν τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ μπορεῖτε νὰ μιμηθεῖτε.

Διότι μόνον ἔτσι μπορεῖτε ἀφενὸς νὰ σταθεῖτε «μὲ νοῦ καὶ γνώση» στὸν σημερινὸ κόσμο τῆς εὐκολίας, τοῦ ἐντυπωσιασμοῦ, τῆς πληθώρας ἀγαθῶν καὶ τεχνολογικῶν ἐπιτευγμάτων, ἀφετέρου νὰ δέχεσθε ὅτι εἶναι χρήσιμο καὶ νὰ γνωρίζεται τί πρέπει νὰ παραβλέπετε ὅπως λέγει ὁ Μέγας Βασίλειος.

Καὶ νὰ γνωρίζετε ὅτι αὐτὰ τὰ πρόσωπα ποὺ φέρουν τὴν ἁγιότητα τοῦ Θεοῦ ἦταν μαθητὲς τοῦ Κυρίου, μὲ ἀγάπη καὶ σεβασμὸ πρὸς Ἐκεῖνον. Κάθε ἕνας δέ, ἀκολούθησε μία μοναδικὴ καὶ ἰδιαίτερη πορεία στὴ ζωή του, ὅπως μοναδική, ξεχωριστὴ καὶ ἰδιαίτερη εἶναι ἡ πορεία τοῦ καθενὸς ἀπὸ ἐσᾶς. Ὅλες ὅμως οἱ πορεῖες εἶχαν ἕνα κοινό: τὴ δίψα γιὰ τὸ Πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ. Ὅπως ἐκεῖνοι οἱ ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ λοιπόν, ἔτσι καὶ ἐσεῖς, νὰ γίνετε μαθητὲς τοῦ Κυρίου καὶ μὲ προθυμία νὰ διδάσκεσθε, μὲ ἀγάπη καὶ σεβασμὸ νὰ ἀκοῦτε τὸ λόγο τῆς Ἐκκλησίας. Καὶ τέλος μὲ χαρὰ καὶ εὐγνωμοσύνη νὰ προσεύχεσθε στὸν Θεὸ γιὰ τοὺς γονεῖς σας, γιὰ τὰ ἀδέλφια σας, γιὰ τοὺς δασκάλους σας γιὰ τοὺς ἱερεῖς σας καὶ γιὰ τὸν κόσμο ὅλο, μὲ τὴ δίψα τὸν ἁγίων μας ποὺ χαίρονται καὶ γεύονται διαρκῶς τὴν ἀγάπη τοῦ καλοῦ Θεοῦ μας.

Μὲ πατρικὴ ἀγάπη σᾶς εὔχομαι αὐτὴ ἡ δίψα στὴν καρδιά σας νὰ ξεδιψάει συνεχῶς στὴν πηγὴ τῆς ζωῆς ποὺ εἶναι τὸ Τίμιο Σῶμα καὶ τὸ Τίμιο Αἷμα τοῦ Χριστοῦ μας. Ἀμήν.

 

Μέ ὅλη μου τὴν πατρική ἀγάπη

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΣ

 

+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ