Ιερός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Παλαιάς Κοκκινιάς

Διεύθυνση: Θηβών 49, 185 42, Πειραιάς

Τηλέφωνο: 210 42 02 113

Fax: 210 42 05 255

Ιστότοπος: metamorfwsi.blogspot.com

E – mail: metamorfwsi.imp@gmail.com

Ιερείς Ναού:

  • Αιδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτερος π. Λεωνίδας Αθανασούλας
  • Αιδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτερος π. Ευστάθιος Κατσαμπάκης
  • Αιδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτερος π. Χρήστος Κούσπαρης

Ιστορικά Στοιχεία Ιερού Ναού:

  1. Παλαιός Ἱερός Ναός Θείας Μεταμορφώσεως Παλαιᾶς Κοκκινιᾶς

1)      Σύμφωνα μέ τήν κτητορική ἐπιγραφή πού βρίσκεται ἐντοιχισμένη στήν ἐξωτερική νότια πλευρά ὑπεράνω τῆς νοτίας εἰσόδου γράφει: « NΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΑΝΕΓΕΡΘΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΘΕΙΣ ΕΠΙ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 1867 – 1869 ».

          Ὁ Ἱερός Ναός εἶναι ἀφιερωμένος στήν Θεία Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ καί πανηγυρίζει τήν 6ην Αὐγούστου. Ὁ ρυθμός του εἶναι βυζαντινός, σταυροειδής μετά τρούλου. Ὁ λαός, οἱ ἑνορίτες, ἐπισκέπτες καί περαστικοί τόν γνωρίζουν μέ τό ὄνομα  «ΑΓΙΑ ΣΩΤΗΡΑ».

          Ὁ Ναός αὐτός οἰκοδομήθη μέσα σέ μεγάλη δασώδη ἔκταση πού σήμερα ὁριοθετοῦν οἰ ὀδοί ΘΗΒΩΝ – ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΒΟΥΡΒΟΥΛΗ καί 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ.

Τήν ἔκταση αὐτή τήν εἶχε παραχωρήσει κάποιος εὐσεβής κτηματίας ὀνόματι ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ, γι’ αὐτό καί κατόπιν αἰτήματός του στό Βόρειο τμῆμα τοῦ χώρου αὐτοῦ κτίστηκε ἐκκλησάκι ἀφιερωμένο στούς Ἁγίους Ἀναργύρους, τό ὁποῖο σώζεται μέχρι σήμερα. Ἀρκετός χῶρος γύρω ἀπό τόν μικρό Ναό τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων χρησιμοποιήθηκε ὡς κοιμητήριο, τό ὁποῖο δέν ὑπάρχει σήμερα.

          Μετά τόν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο τό ἐκκλησάκι τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων ἀπεσπάσθη ἀπό τήν ἑνορία τῆς Θείας Μεταμορφώσεως, ἰδρύοντας δική του ἐνορία.

2)      Ὁ ἱερός ναός τῆς Θείας Μεταμορφώσεως μετά τήν Μικρασιατικήν καταστροφήν. 

          Στά χρόνια τῆς Μικρασιατικῆς καταστροφῆς ὁ Ναός ἐφιλοξένησε στόν περίβολό του πλῆθος  Ἑλλήνων προσφύγων πού ἔφθασαν ἀπό τό λιμάνι τοῦ Πειραιῶς. Ὃλη ἡ ἔκτασις γύρω ἀπό τόν Ναό ἦταν γεμάτη ἀπό ἀστέγους πρόσφυγες. Μία μεγάλη πλημμύρα, πού ἔγινε ὓστερα ἀπό καταρρακτώδη βροχή, ἀνάγκασε πολλούς πρόσφυγες νά εἰσέλθουν καί νά κατοικήσουν μέσα εἰς τόν Ναό.

          Πολλοί παλαιοί ἄνθρωποι τῆς Ἑνορίας μιλοῦσαν καί γιά θαύματα, πού εἶχαν δεῖ οἱ ἴδιοι ἤ εἶχαν ἀκούσει σχετικά μέ τόν Ναό αὐτό καί τήν ἐν αὐτῷ εἰκόνα τῆς Θείας Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. Σωματεῖα ἐργαζομένων ἔρχονταν ἀπὸ τόν Πειραιᾶ μέ τά πόδια γιά νά τελέσουν τήν Θεία Λειτουργία διά τό σωματεῖο τους, ὅπως μέχρι σήμερα τό σωματεῖο τῶν λεμβούχων Πειραιᾶ, πού πανηγυρίζει στίς 27 Ἰουλίου, τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος.

3)      Μέ τό πέρασμα τοῦ χρόνου. 

          Μέ τό πέρασμα τοῦ χρόνου ὁ ἱερός Ναός τῆς Θείας Μεταμορφώσεως ἔχασε ἕνα μεγάλο μέρος ἀπό τήν Ἑνορίαν του καί τήν ἰδιόκτητον ἀκίνητην περιουσίαν του. Ἀπό τήν παλαιάν Ἑνορία ἀπεσπάσθησαν πολλά τμήματα λόγῳ λατρευτικῶν καί ποιμαντικῶν ἀναγκῶν καί ἔγινε ἡ σύστασις τῶν νέων Ἑνοριῶν, Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, τῆς Ἁγίας Μαρίνης καί τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων.

          Ἡ τεράστια ἀκίνητη περιουσία τοῦ Ναοῦ, ποῦ ἦταν ἰδιοκτησία του, μέ ἀναγκαστικές ἀπαλλοτριώσεις ἀπό τήν πολιτεία, στόν χῶρο ποῦ εὐρίσκεται σήμερα, περιορίστηκε σέ μιά πλατεία περίπου 5 στρεμμάτων.

          Εἰς τόν παλαιόν ἱερόν  Ναόν σώζονται μέχρι σήμερα ἕξι τοιχογραφίες τοῦ Φωτίου Κόντογλου.

 

Β. Ὁ νέος Ἱερός Ναός Θείας Μεταμορφώσεως Παλαιᾶς Κοκκινιᾶς

          Εἶναι ρυθμοῦ βυζαντινοῦ, σταυροειδοῦς μετά τρούλου.

Ἐθεμελιώθη ἀπό τόν Ἐπίσκοπο Θαυμακοῦ κυρό Χρυσόστομο (μετέπειτα Μητροπολίτην Μεσσηνίας) τό 1962 ἐπί, προεδρεύοντος τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ συμβουλίου, ἱερέως Ἀνδρέου Κουμπέτσου καί ἐγκαινιάσθηκε ἀπό τόν πρώην Μητροπολίτην Πειραιῶς κ.κ Καλλίνικον στίς 8 Νοεμβρίου 1987, ἐπί προεδρίας τοῦ π. Ἀναστασίου Κάτσαρη.

          Ὁ Ναός εἶναι τρισυπόστατος καί τιμᾶται:

Τό κεντρικό κλῖτος στήν Θεία Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος (6 Αὐγούστου),

τό Βόρειο στήν Ἁγία Εἰρήνη (5 Μαΐου)

καί τό νότιο στούς Ταξιάρχες (8 Νοεμβρίου).

Οἱ ἐργασίες ἀποπεράτωσης μέχρι σήμερα, στόν Ἱερό Ναό, δέν ἔχουν ὁλοκληρωθεῖ.

          Ἀξιολογότεροι τῶν ἱερέων, πού διηκόνησαν ἀπό τῆς ἰδρύσεως τῆς Ἑνορίας ἦταν:

ὁ ἀρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Ταυλαδωράκης, μετέπειτα πρώτος Μητροπολίτης Πειραιῶς,

ὁ ἀρχιμανδρίτης Ἀμβρόσιος Νικολάου, μετέπειτα Μητροπολίτης Ἐλευθερου-πόλεως,    

ὁ ἀρχιμανδρίτης Λεόντιος Μαρκόπουλος, μετέπειτα Ἐπίσκοπος Κερνίτσης,

ὁ πρεσβύτερος Ἀνδρέας Κουμπέτσος,

ὁ ἀρχιμανδρίτης Εἰρηναίος Λοράνδος,

καί ὁ πρωτοπρεσβύτερος Ἀναστάσιος Κάτσαρης

καί ἄλλοι, οἱ ὁποῖοι προσέφεραν πλούσιο ποιμαντικό καί ἁγιαστικό ἔργο στίς καρδιές τῶν πιστῶν τῆς Ἑνορίας.

Τό λατρευτικό, ποιμαντικό καί ἁγιαστικό ἔργο τῆς Ἑνορίας συνίσταται, σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα, τίς ἐντολές καί τήν καθοδήγηση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Σεραφείμ, στούς ἐξῆς τομεῖς:

 

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Τελοῦνται ὅλες οἰ Ἀκολουθίες καί οἱ Θείες Λειτουργίες, σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς.

Ἐπιπλέον τελεῖται Ἱερᾶ Παράκλησις πρός τήν Παναγία τήν Γοργοϋπήκοον κάθε Δευτέρα.

Ἱεράν Ἀγρυπνία πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου ( 9 Νοεμβρίου )

καί οἱ 3 πανηγύρεις τοῦ ναοῦ μας ( 6 Αὐγούστου – 8 Νοεμβρίου – 5 Μαΐου ).

 

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

α)      κύκλοι μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρών καί γυναικῶν

β)      ἱερά ἐξομολόγησις

γ)      κατηχήσεις προετοιμαζομένων πρός τό Βάπτισμα μελῶν

δ)      καθημερινή τράπεζα ἀγάπης, σιτίσεως 35 ἀπόρων

ε)      φιλόπτωχο ταμεῖο

στ)    νεότητα( Ν.Ε.Σ. γυμνασίου καί λυκείου, κατηχητικά σχολεῖα γιά παιδιά δημοτικοῦ, χορευτική ὁμάδα, θεατρική ὁμάδα ).

ζ)       γιορτές καί ἐκδηλώσεις πού πραγματοποιοῦνται στό πνευματικό κέντρο

η)      προσφορά καφέ στούς πενθοῦντες ἀδελφούς μας.