Εθελοντική Αιμοδοσία στην Ι.Μ. Πειραιώς

Εθελοντική Αιμοδοσία στην Ι.Μ. Πειραιώς

Γνωρίζουμε ότι ο θέσμος της αιμοδοσίας τυγχάνει ζωτικός δια την ανακούφισιν και σωτηρίαν κινδυνευόντων ή χρονίως πασχόντων, δι’ αυτό θα διενεργηθούν αιμοδοσίαι εις την Ι. Μητρόπολιν ως εξής:

  • Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2013, ώρα 10.00 π.μ. έως 14.00 στο Πνευματικό Κέντρο του Ι.Ν. Αγίων Αναργύρων Καραβά.
  • Κυριακή 31 Μαρτίου 2013, ώρα 10.00 π.μ. έως 14.00 στο Πνευματικό Κέντρο του Ι.Ν. Ευαγγελιστρίας.
  • Κυριακή 28 Απριλίου 2013, ώρα 10.00 π.μ. έως 14.00 στο Πνευματικό Κέντρο του Ι.Ν. Αγίου Ιωάννου Ρέντη.
  • Κυριακή 26 Μαΐου 2013, ώρα 10.00 π.μ. έως 14.00 στο Πνευματικό Κέντρο του Μητροπολιτικού Ι.Ν. Αγίας Τριάδος Πειραιώς.
    Κυριακή 16 Ιουνίου 2013, ώρα 10.00 π.μ. έως 14.00 στο Πνευματικό Κέντρο του Ι.Ν. Θείας Αναλήψεως.

aimodosiaΕίναι καθήκον μας, ως Χριστιανών να ακολουθήσωμεν το παράδειγμα του Αρχηγού και Τελειωτού της πίστεώς μας Ιησού Χριστού, ο οποίος έδωκε το Τίμιον Αϊμα Αυτού “λύτρον αντί πολλών” δια την σωτηρίαν μας. Δυνάμεθα να πληροφορηθόμεν και συμμετάσχωμεν εις την εθελοντικήν αιμοδοσίαν, ώστε να συλλεγή ικανή ποσότητα πολυτιμότατου και ζειδώρου αίματος, απαραιτήτου για την σωτηρίαν των συνανθρώπων μας.