Δικαιολογητικά για την διαδικασία και την τέλεση Βαπτίσεως.

Δικαιολογητικά για την διαδικασία και την τέλεση Βαπτίσεως.

  1. Παρουσία γονέων με Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητος
  2. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως τέκνου
  3. Βαπτιστικό αναδόχου (από Ενορία την οποία Βαπτίσθηκε)
  4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αναδόχου
  5. Ληξιαρχική πράξη Θρησκευτικού γάμου αναδόχου
  6. Οι γονείς να έχουν αποφασίσει το όνομα του τέκνου