24 Νοέ 2010 0 Comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ περί καταργήσεως τοῦ Τμήματος Κοινωνικῆς Θεολογίας

Ἐν Πειραιεῖ τῇ 24ῃ Nοεμβρίου 2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ Μέ ἀποτροπιασμό καί ὀργή γιά τούς γραικύλους διατάκτες τῆς «Νέας Ἐποχῆς» πού μέσα...
23 Νοέ 2010 0 Comment

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Πρός Τόν Ἐλλογιμώτατον Κύριον Γεώργιον Ζερβόν Διευθυντήν Συντάξεως Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος» Πανελλήνιος Ὀρθόδοξος Ἕνωσις

᾿Εν Πειραιεῖ τῇ 23ῃ Νοεμβρίου 2010 Πρός Τόν Ἐλλογιμώτατον Κύριον Γεώργιον ΖερβόνΔιευθυντήν Συντάξεως Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος...
8 Νοέ 2010 0 Comment

ΠΡΟΤΑΣΗ πρός τῇ ῾Ιερᾷ Συνόδῳ τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος

ΠΡΟΤΑΣΗ ᾿Εν Πειραιεῖ τῇ 8ῃ Νοεμβρίου 2010 Τῇ ῾Ιερᾷ Συνόδῳ τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος Πάνυ εὐλαβῶς ἀπευθύνομαι πρός τήν...