16 Ιούν 2010 0 Comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ περί Ἀπόφασις τῆς 3ης Ἰουνίου ἐ.ἔ. τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων

Πειραιεύς 16 Ἰουνίου 2010 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν Ἡ ἀδήριτος ἱστορική πραγματικότης καί ὁ καταιγισμός τῶν ἐπιθέσεων κατά τῆς ζώσης...
15 Ιούν 2010 0 Comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ περί αναμορφωτών της Πατερικής θεολογίας της αδιαιρέτου Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας του Χριστού

Πειραιεύς  15 Ἰουνίου 2010  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν  Ὁ ὅσιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, τό μυρίπνοο ἄνθος τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ καί...
14 Ιούν 2010 0 Comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ περί τῆς μηνύσεως κατά τοῦ προσώπου του Σεβασμιωτάτου κ.κ. Σεραφείμ

Πειραιεύς, 14 Μαΐου 2010 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν Ἐκ τῆς ἐννοίας τῆς Ἐκκλησίας ἀπορρέει ἡ πλήρης κοινωνία μεταξύ τῶν μελῶν Αὐτῆς ὡς...
9 Ιούν 2010 0 Comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ περί τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Ἀρχηγοῦ τῆς Παπικῆς θρησκευτικῆς κοινωνίας Βενεδίκτου 16ου

Πειραιεύς 9 Ἰουνίου 2010  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν Ἐπί ἐπιμόνων δημοσιευμάτων σχετικῶν μέ τήν δημοσιοποίησιν τῆς γνώμης μου...
9 Ιούν 2010 0 Comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ περί τῆς ἀποκαθήλωσης τῶν θρησκευτικῶν συμβόλων τῆς Χριστιανικῆς πίστεως καί τήν ἀπαγόρευση τοῦ θρησκευτικοῦ ὅρκου

Πειραιεύς 9 Ἰουνίου 2010 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν Πυκνώνουν οἱ ἀποδείξεις ὅτι ἡ Εὐρωπαϊκή οἰκογένεια στοχοποιεῖται καί πάλιν ἀπό τίς...
1 Ιούν 2010 0 Comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ περί τῆς ἐπικειμένης ἐπισκέψεως τοῦ Ἀρχηγοῦ τῆς Παπικῆς θρησκευτικῆς κοινωνίας Βενεδίκτου 16ου εἰς τήν μεγαλόνησον Κύπρον

Πειραιεύς 1 Ἰουνίου 2010  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν Ἡ ἐπικειμένη ἐπίσκεψις τοῦ Ἀρχηγοῦ τῆς Παπικῆς θρησκευτικῆς κοινωνίας...
1 Ιούν 2010 0 Comment

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ περί της καύσεως των νεκρών σωμάτων

Πειραιεύς 1 Ἰουνίου 2010 Π Ο Ι Μ Α Ν Τ Ο Ρ Ι Κ Η    Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΠΕΡΙ  ΤΗΣ  ΚΑΥΣΕΩΣ  ΤΩΝ  ΝΕΚΡΩΝ  ΣΩΜΑΤΩΝ  Π ρ ό...