Recommend Print

Ποιμαντορικοί Εγκύκλιοι Σεβασμιωτάτου (2009)

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΦΑΛΗΡΟΥ κ.κ. Σ Ε Ρ Α Φ Ε Ι Μ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΦΑΛΗΡΟΥ κ.κ. Σ Ε Ρ Α Φ Ε Ι Μ

ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

 

poimantorikes

᾽Αγαπητά μου παιδιά,

Κάθε νέος ἄνθρωπος πορεύεται στὰ μαθητικά του χρόνια ἀχθοφορώντας δυὸ ἐρωτήματα: ποιὸς εἶμαι καὶ ποῦ πηγαίνω;
Ἡ προσωπική σας αὐτὴ ἀναζήτηση λαμβάνει χαρακτήρα συλλογικὸ μέσα στὰ πλαίσια τοῦ σχολείου. Ἐκεῖ ὁ καθένας ἀπὸ ἐσᾶς ἀντιλαμβάνεται ὅτι δὲν εἶναι μόνος στὴν περιπέτειά του αὐτή• ὅτι ὑπάρχουν καὶ ἄλλα πρόσωπα ποὺ ἀγωνιοῦν μὲ τὰ ἴδια πράγματα, ποὺ προσπαθοῦν μὲ τὸν ἴδιο κόπο, ποὺ ἀντιμετωπίζουν τὶς ἴδιες ἀπογοητεύσεις, ποὺ μοιράζονται τὶς ἴδιες χαρές.
Στὸ σχολεῖο ὅμως συμβαίνει καὶ κάτι ἀκόμα, ἐξίσου σημαντικό. Μέσα ἀπὸ τὴν διδαχὴ ἀνακαλύπτετε ἀπὸ ποὺ προέρχεστε, ἀναγνωρίζετε ποιὰ πολιτιστικὴ μήτρα σας ἔχει γεννήσει, ἀντιλαμβάνεστε ποιὲς εἶναι οἱ πνευματικὲς ρίζες πού σας στηρίζουν ὥστε νὰ μπορέσετε νὰ κατανοήσετε τὸ ποιοὶ εἶστε, ὥστε νὰ μπορέσετε νὰ θέσετε στόχους καὶ νὰ κάνετε ὄνειρα γιὰ τὸ μέλλον σας.
Μὲ αὐτὲς τὶς σκέψεις θὰ ἤθελα, ἀγαπητά μου παιδιά, νὰ σᾶς παροτρύνω καὶ νὰ σᾶς παρακαλέσω συνάμα, νὰ δεῖτε τὸ σχολεῖο ὡς εὐκαιρία νὰ μάθετε τὸν ἑαυτό σας καὶ ὄχι ὡς χῶρο προπαρασκευαστικὸ πρὸς κάποια πανεπιστημιακὴ σχολὴ ἢ πρὸς κάποιο ἐπάγγελμα. Μὴν ἀμελήσετε κανένα μάθημα, καμία γνώση, καμία σκέψη μὲ τὴ λογικὴ ὅτι αὐτὴ δὲν θὰ σᾶς χρησιμεύσει σὲ κάτι, γιατί τότε πετᾶτε ἕνα κομμάτι τοῦ ἐαυτοῦ σας ποὺ δὲν θὰ τὸ γνωρίσετε ποτέ.
Εἰδικότερα ὅμως θὰ ἤθελα νὰ σᾶς προτρέψω νὰ δείξετε ἰδιαίτερη ἀγάπη γιὰ τὰ μαθήματα τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας, τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας καὶ τῶν θρησκευτικῶν, ἀλλὰ γιατί τοῦτα μποροῦν νὰ σᾶς βοηθήσουν μὲ ἕνα τρόπο ξεχωριστὸ στὸ νὰ ἀνακαλύψετε τὴν ἀληθινή σας ταυτότητα.
Τὸ μάθημα τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας, τόσο τῆς ἀρχαίας ὅσο καὶ τῆς νεοελληνικῆς, μπορεῖ νὰ σᾶς δώσει ἕναν ἄρτιο κώδικα ἐπικοινωνίας μὲ τοὺς συνανθρώπους σας, μιὰ ἐκφραστικὴ ποιότητα στοὺς συλλογισμούς σας, ἕνα τρόπο σκέψης ἰδιαίτερο καὶ συναρπαστικό.
Τὸ μάθημα τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας μπορεῖ νὰ σᾶς βοηθήσει νὰ κατανοήσετε ποιᾶς πορείας εἴσαστε συνεχιστές, ποιᾶς πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς εἴσαστε διαχειριστές, ποιὰ λάθη καὶ ἀτοπήματα τῶν προγόνων μας πρέπει ἐσεῖς νὰ ἀποφύγετε.
Τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν μπορεῖ νὰ σᾶς ὁδηγήσει στὶς βαθύτερες ὑπαρξιακὲς ἀναζητήσεις τοῦ ἀνθρώπου, στὴν οὐσιαστικὴ κοινωνία τῶν προσώπων μέσα στοὺς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας, στὴν γνωριμία καὶ οἰκειότητα μὲ τὸ πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ποὺ ἀναβαθμίζει τὸν ἄνθρωπο καὶ τὸν καθιστὰ ἀκέραιο καὶ μοναδικό.
Ταυτόχρονα θέλω νά σᾶς παρακαλέσω νά δείξετε μέγιστο ἐνδιαφέρον γιά τά μαθήματα θετικῆς κατεύθυνσης καθώς καί γιά τήν βιολογία γιατί μέσῳ αὐτῶν μπορείτε νά ἀγγίξετε τή διέπουσα τό ὑλικό σύμπαν σύνθεση, σοφία, τέχνη λογική σκέψη καί ἁρμονία τοῦ μεγάλου Δημιουργοῦ πού ἀπό ἄπειρη ἀγάπη καταρτίζει ὅλο αὐτό τό θαυμαστό πολυσύνθετο τεχνούργημα.
Εὐχόμαστε αὐτὴ ἡ νέα χρονιὰ ποὺ ξεκινᾶ σήμερα μὲ ἐνθουσιασμὸ καὶ ὄνειρα νὰ εἶναι καρποφόρα καὶ οὐσιαστική. Πορευτεῖτε παιδιά μου, μαζὶ μὲ τοὺς καθηγητές σας καὶ τοὺς γονεῖς σας, τοὺς συμπαραστάτες καὶ συνοδοιπόρους σας, στοὺς δρόμους τῆς μάθησης καὶ τῆς γνώσης, καὶ εἶναι βέβαιο ὅτι πολλὰ θὰ συναντήσετε καὶ θὰ γνωρίσετε, μὰ ἡ πιὸ σημαντικὴ συνάντηση καὶ γνωριμία θὰ εἶναι αὐτὴ μὲ τὸν ἑαυτό σας.

Μέ ὅλη μου τήν ἀγάπη
Ὁ Μητροπολίτης σας
+ ὁ Πειραιῶς Σεραφείμ

 

Doroek8esh2018x

sxolh2018


Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2019
Παμφίλου

imp-fylladio-1

pistevw ma8hteia

ex katwtero 2013 2014pistevw h synanthsh small

ENTEYKTHRIO

programma

Περιοδικό "Πειραϊκή Εκκλησία"

pe311 p1
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
Έτος 2019 / 29ο - Αριθμός τεύχους 311

Αι αιρέσεις του Παπισμού

aireseispapismou

ΒΙΒΛΙΟ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
κ.κ ΣΕΡΑΦΕΙΜ word
Η αίρεσις

της ικανοποιήσεως της Θείας Δικαιοσύνης
δια της Σταυρικής Θυσίας του Κυρίου
air

ΒΙΒΛΙΟ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
κ.κ ΣΕΡΑΦΕΙΜ word
Κόσμος

«ΕΞΕΛΙΞΙΣ Ἤ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ;»
«ΤΥΧΑΙΟΤΗΣ Ἤ ΠΑΝΣΟΦΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΣ;»
«ΦΥΣΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ Ἤ ΑΠΕΡΙΝΟΗΤΟΣ ΘΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ;»
KosmosExelixisHDhmiourgia

ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
κ.κ ΣΕΡΑΦΕΙΜ word
«ΕΞΕΛΙΞΙΣ Ἤ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ;»

«ΤΥΧΑΙΟΤΗΣ Ἤ ΠΑΝΣΟΦΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΣ;»

«ΦΥΣΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ Ἤ  ΑΠΕΡΙΝΟΗΤΟΣ ΘΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ;»