Recommend Print

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ἐν Πειραιεῖ τῇ 27ῃ Σεπτεμβρίου 2016

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

girokomeioΜία φοβερή παθογένεια τῆς ἐποχῆς μας εἶναι νά συμπλέκεται ἡ ἐμπάθεια καί ἡ κακότητα μέ τό θράσος τῆς ἀγνοίας, ἡ ἀνευθυνότητα μέ τήν ἔπαρση καί τήν προκατάληψη. Ὅλα αὐτά χαρακτηρίζουν ὅλους ὅσους ἔσπευσαν μέ περισσό θράσος νά ψέξουν τήν ἀπόφαση τοῦ Δ.Σ. τοῦ Γηροκομείου Πειραιῶς νά ἀπαγορεύσει τόσο στούς φιλοξενουμένους σέ Αὐτό, ὅσο καί στούς ἐργαζομένους κατά τό ὡράριον ἐργασίας τους τήν χρήση καπνικῶν προϊόντων (κάπνισμα) καί τήν χρήση οἱασδήποτε ἑστίας φωτιᾶς (ἀναπτήρες - σπίρτα).

Τό Γηροκομεῖο Πειραιῶς εἶναι Ν.Π.Ι.Δ., ἕνα πρότυπο κοινωνικό ἵδρυμα μέ ἱστορία 125 χρόνων, καταξιωμένο στήν πόλη τοῦ Πειραιῶς, πού συνδιοικεῖται ἀπό τόν ἑκάστοτε Μητροπολίτη Πειραιῶς καί τόν Δῆμο Πειραιῶς καί προσφέρει χωρίς καμμία κρατική ἐπιχορήγηση ἕνα ἐξαίρετο κοινωνικό ἔργο. Ἡ Γεν. Διεύθυνση Ὑγείας καί Κοινωνικῆς Μέριμνας τῆς Περιφέρειας Ἀττικῆς μέ τήν ὑπ’ ἀριθμ. 3349/1-3-2016 ἔκθεσή της, ἀναφέρει ὡς παρατηρήσεις – συμπεράσματα τά ἀκόλουθα : «Τό Γηροκομεῖο Πειραιῶς ἀποτελεῖ μιά Μονάδα πού λειτουργεῖ ἄψογα, μέ ὀργάνωση καί ὑπευθυνότητα, παρέχοντας ποιοτικές ὑπηρεσίες καί εὐχάριστη διαμονή στούς ἡλικιωμένους. Μιλήσαμε μέ τούς περιθαλπόμενους, οἱ ὁποῖοι ἐξέφρασαν θετικά σχόλια γιά τή διαμονή τους ἐκεῖ. Οἱ χῶροι εἶναι καθαροί καί περιποιημένοι, ἡ διατροφή εἶναι προσεγμένη ἐνῶ παράλληλα τά πιστοποιητικά ὑγείας τῶν ἐργαζομένων εἶναι σέ ἰσχύ.». Τό Γηροκομεῖο ἔχει λάβει συνεχῆ βραβεῖα γιά τήν ποιότητα τῶν παρεχομένων ὑπηρεσιῶν του καί ἐλέγχεται ἀπό τήν Διεύθυνση Ἐθνικῶν Κληροδοτημάτων τῆς Περιφέρειας Ἀττικῆς καί ἔχει πλήρη ἀσφαλιστική καί φορολογική ἐνημερότητα.

Κάθε χρόνο γίνεται ἐκπαίδευση ἀπό τό Πυροσβεστικό Σῶμα, τῶν ὑπαλλήλων τοῦ Ἱδρύματος, γιά τήν ἀντιμετώπιση πυρκαϊᾶς καί ἔχουν τοποθετηθεῖ ὑπερσύγχρονα συστήματα πυρανίχνευσης καί πυρόσβεσης. Ἡ ἐντολή ὅμως τοῦ Διοικητοῦ τῆς Πυροσβεστικῆς Ὑπηρεσίας Πειραιῶς εἶναι - κατόπιν ἑνός λυπηροῦ συμβάντος πού ἀντιμετωπίστηκε ἄμεσα - νά μήν ὑφίσταται ἡ παραμικρά ἑστία χρήσεως πυρός ἐντός τοῦ χώρου τοῦ Ἱδρύματος, διότι ἀφ’ ἑνός μέν ἡ πρόληψις εἶναι καλυτέρα τῆς ἀντιμετωπίσεως, ἑνός τόσο σοβαροῦ προβλήματος καί ἀφ’ ἑτέρου στό Ἵδρυμα φιλοξενοῦνται 200 περιθαλπόμενοι Γέροντες ἐκ τῶν ὁποίων οἱ 80 κατάκοιτοι καί ἑπομένως σέ περίπτωση πυρκαϊᾶς εἶναι εὐνόητες οἱ συνέπειες. Ἑπομένως ἐφαρμόζοντας τήν ἐντολή τῆς Πυροσβεστικῆς Ὑπηρεσίας, τό Δ.Σ. ἔλαβε τήν ἀπόφαση νά μήν ἐπιτρέπει πλέον σέ κανένα περιθαλπόμενο, τό κάπνισμα καί τή χρήση ἑστίας φωτιᾶς καί τό ἴδιο διά τούς ἐργαζομένους κατά τήν διάρκεια τῆς ἐργασίας των, ὄχι γιά νά τηρήσῃ «αὐστηρά» τόν ἰσχύοντα ἀντικαπνιστικό Νόμο, ἀλλά γιά νά μήν ὑφίσταται ἡ παραμικρή ὑπόνοια κινδύνου γιά τούς φιλοξενουμένους 200 Γέροντας, ἐπειδή δέν εἶναι ἀνθρωπίνως δυνατόν νά ἐπιτηρῆ ἐπί 24ὥρου βάσεως τούς φιλοξενουμένους παρ’ ὅτι ἔχει δομή διοικήσεως καί φροντίδος ὑψηλῆς ποιότητος μέ 65 ἐργαζόμενους.

Τό Δ.Σ. τοῦ Ἱδρύματος πού ἀφιλοκερδῶς προσφέρει τήν διακονία του ἀγωνιζόμενο στήν ἐποχή τῆς κρίσεως, νά ἀντιμετωπίσει χωρίς καμμία βοήθεια οὔτε ἀπό τό Κράτος, οὔτε ἀπό τό Δῆμο Πειραιῶς, ὁ ὁποῖος παρ’ ὅτι συνδιοικεῖ τό Ἵδρυμα, ἔχει νά καταβάλῃ τίς ὑποχρεώσεις του ἀπό τό ἔτος 1955, ἀναμένει εὐγενεῖς κρίσεις γιά τό ἔργο του καί ὄχι ὕβρεις καί συκοφαντίας. Τελικά βέβαια τό Δ.Σ. ἔχει τήν ἠθική καί ποινική εὐθύνη τῶν διακοσίων φιλοξενουμένων καί ὄχι κάθε ἀνεύθυνος ἐπικριτής.

Δυστυχῶς ὅμως ἡ κακεντρέχεια καί ἡ ἐμπάθεια πρυτανεύουν στήν ἐποχή μας.

Διά τό Δ.Σ.

Ο Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι ΤΗ Σ

+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Doroek8esh2018x

sxolh2018


Δευτέρα 20 Μαΐου 2019
Θαλελλαίου, Νικήτα, Ιωάννου και Ιωσήφ οσίων, Ανακομιδή και μετακομιδή λειψάνου του αγίου Νικολάου επισκόπου Μύρων της Λυκίας

imp-fylladio-1

pistevw ma8hteia

ex katwtero 2013 2014pistevw h synanthsh small

ENTEYKTHRIO

programma

Περιοδικό "Πειραϊκή Εκκλησία"

pe311 p1
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
Έτος 2019 / 29ο - Αριθμός τεύχους 311

Αι αιρέσεις του Παπισμού

aireseispapismou

ΒΙΒΛΙΟ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
κ.κ ΣΕΡΑΦΕΙΜ word
Η αίρεσις

της ικανοποιήσεως της Θείας Δικαιοσύνης
δια της Σταυρικής Θυσίας του Κυρίου
air

ΒΙΒΛΙΟ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
κ.κ ΣΕΡΑΦΕΙΜ word
Κόσμος

«ΕΞΕΛΙΞΙΣ Ἤ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ;»
«ΤΥΧΑΙΟΤΗΣ Ἤ ΠΑΝΣΟΦΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΣ;»
«ΦΥΣΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ Ἤ ΑΠΕΡΙΝΟΗΤΟΣ ΘΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ;»
KosmosExelixisHDhmiourgia

ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
κ.κ ΣΕΡΑΦΕΙΜ word
«ΕΞΕΛΙΞΙΣ Ἤ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ;»

«ΤΥΧΑΙΟΤΗΣ Ἤ ΠΑΝΣΟΦΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΣ;»

«ΦΥΣΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ Ἤ  ΑΠΕΡΙΝΟΗΤΟΣ ΘΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ;»