Recommend Print

Ανακοινωθέντα - Δελτία Τύπου (2009)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ 7

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν

Πειραιεύς, 23 Ἀπριλίου 2009

Συνέρχεται ἀπό 14 ἕως 16 Μαΐου 2009 στό ξενοδοχεῖο ΑΣΤΕΡΑΣ Βουλιαγμένης, τό ἐκτελεστικό ὄργανο τῆς ἐγκληματικῆς ὀργανώσεως τοῦ διεθνοῦς Σιωνισμοῦ, πού ἑδρεύει στήν Μεγάλη Ὑπερατλαντική χώρα τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν Ἀμερικῆς γνωστῆς ὡς ΓΚΑΧΑΛΑ, διαδόχου τοῦ Ἑβραϊκοῦ Σαχεντρίν (Συνεδρίου) πού ἱδρύθη τό ἔτος 1954 στό Ὀόστεμπηκ τῆς Ὁλλανδίας καί πού ἀποτελεῖ ὑπερστοᾶ μέ τό ὄνομα ΛΕΣΧΗ ΜΠΙΛΝΤΕΡΜΠΕΡΓΚ ἡ ὁποία ἐμφανίζεται ὡς δῆθεν παγκόσμιο think tank (δεξαμενή σκέψης) ἐνῶ στήν πραγματικότητα ἀποτελεῖ ἕνα αἴσχιστο Διευθυντήριο παγκοσμιοποιήσεως πού ἀπεργάζεται τήν διάλυση τοῦ ἔθνους-κράτους καί τήν προώθηση στίς μάζες τῆς ἰδέας τῆς ἀναγκαιότητος μιᾶς παγκόσμιας ὑπερκυβέρνησης. Ὁ σκληρός πυρήνας τοῦ ἐκτελεστικοῦ ὀργάνου τῆς Γκαχάλα ἀποτελεῖται ἀπό ἐπίλεκτα στελέχη τοῦ Ἀμερικανικοῦ Ἑβραϊκοῦ λόμπυ καθώς καί ἀπό τούς παγκοσμίως ἐγνωσμένους ἑβραίους μεγαλοτραπεζίτες Ρότσιλντ καί Ροκφέλερ καί τούς γνωστούς ἀνθέλληνες Κίσσινγκερ, Μπρεζίνσκι καί Σόρος. Ἐνδεικτικό στοιχεῖο τῆς Ὑπερστοᾶς ΜΠΙΛΝΤΕΡΜΠΕΡΓΚ ἀποτελεῖ ἡ ἄκρα καί ἀπόλυτη μυστικοπάθεια ἴδιον τῶν Σιωνιστικῆς κατευθύνσεως ἑταιρειῶν. Πάντοτε προσκαλοῦνται στίς συνεδριάσεις της Βασιλεῖς, Πρωθυπουργοί, Πρόεδροι, Πρέσβεις, σημαντικοί Ὑπουργοί, μεγαλοχρηματιστές, διεθνεῖς Τραπεζίτες, Στρατιωτικοί ἡγέτες καί Μεγαλοβιομήχανοι. Σέ κάθε συνδιάσκεψη συμμετέχουν τυπικά 120 ἀντιπρόσωποι, τά 2/3 ἀπό τήν Εὐρώπη καί τό 1/3 ἀπό τήν Ἀμερική καί ὅλες οἱ συζητήσεις διεξάγονται μέ πλήρη μυστικότητα. Γιά νά ἐξασφαλισθεῖ αὐτή ἡ μυστικότητα κλείνεται συνήθως ἕνα ὁλόκληρο ξενοδοχεῖο σέ μία ἀπομονωμένη περιοχή. Ἡ εἴσοδος ἀπαγορεύεται ρητά στούς δημοσιογράφους καί τά Μ.Μ.Ε. ἀγνοῦν παντελῶς καί τίς συνδιασκέψεις αὐτές καί τό περιεχόμενο τῶν συζητήσεών τους. Ἀλλά ἀπό τήν ἄλλη πολλά ἀπό τά μέλη τῆς ΜΠΙΛΝΤΕΡΜΠΕΡΓΚ εἶναι ἰδιοκτῆτες Μ.Μ.Ε. Ὁ σχεδιασμός τῶν ΜΠΙΛΝΤΕΡΜΠΕΡΓΚΣ ἀναφέρεται στήν ἑνοποίηση τριῶν οἰκονομικῶν ἀξόνων. Ἡ Εὐρώπη εἶναι ὁ ἕνας, ἡ Ἀμερική ὁ δεύτερος καί ἡ Ἀσία ὁ τρίτος μέ κοινό πρόγραμμα τόν ὀλιγαρχικό ἰμπεριαλιστικό ἔλεγχο τῶν χωρῶν τοῦ κόσμου καί τήν δημιουργία μιᾶς παγκόσμιας ὑπερκυβέρνησης. Τό σχῆμα εἶναι ἁπλό. Στήν ἀρχή προωθεῖται ἡ ἐμπορική ἕνωση τῶν κρατῶν σέ τρεῖς διαφορετικούς σχηματισμούς Ἀμερικῆς, Εὐρώπης καί Ἀσίας ὑπό τήν ἡγεσία ἀντιστοίχως τῶν ΗΠΑ, τῆς Δ. Εὐρώπης καί τῆς Ἰαπωνίας, ἡ περίφημη τριμερής ἐπιτροπή, στήν συνέχεια ἔρχεται ἡ νομισματική ἕνωση καί ἀκόλουθα ἡ πολιτική ἕνωση τῶν Κρατῶν. Τελικά δέν μένει παρά ἡ ἕνωση τῶν κρατῶν σέ μιά μονομερή παγκόσμια ὑπερκυβέρνηση. Σήμερα μετά τήν κατάρρευση τοῦ ὑπαρκτοῦ σοσιαλισμοῦ ἐπηκολούθησε καί ἡ κατάρρευση τοῦ ὑπαρκτοῦ καπιταλισμοῦ μέ ἀποτέλεσμα τήν παγκόσμια οἰκονομική κρίση πού προωθεῖται ἀπό τό Σιωνιστικό τέρας γιά νά ὁδηγηθεῖ ἡ ἀνθρωπότης μοιραῖα, κατ'αὐτούς, στήν παγκόσμια ὑπερκυβέρνηση καί στόν ἐκλεκτό της μεσσία ὁ ὁποῖος δῆθεν θά ἀποδομήσει τίς οἰκονομοπολιτικές συνθῆκες τῶν κρατῶν διά νά τίς «ἐπανιδρύσει» ἐπιβάλλοντας στυγνή παγκόσμια δικτατορία καί ἑνοποιώντας καί τίς θρησκεῖες στήν πανθρησκεία τοῦ ΜΡΑ τοῦ δυσωνύμου Ἑωσφόρου. Ἤδη προωθοῦνται διά δῆθεν εἰρηνικούς σκοπούς οἱ συνδιασκέψεις τῶν ἐκπροσώπων τῶν διαφόρων θρησκειῶν καί διαφημίζεται μετ' ἐπιτάσεως ἡ ψευδώνυμος ἄποψις ὅτι ὅλες οἱ θρησκεῖες ὁδηγοῦν δῆθεν στήν Ἀλήθεια καί κατέχουν μέρος αὐτῆς. Ἡ δρᾶσις τοῦ ἐκτελεστικοῦ ὀργάνου τῶν ΜΠΙΛΝΤΕΡΜΠΕΡΓΚΣ ὡς σιδηροῦ βραχίονος τοῦ διεθνοῦς Σιωνισμοῦ ἀποτελεῖ κίνδυνο γιά τήν ἀλλοίωση καί τήν ἀπομείωση τῆς ἐθνικῆς μας ἀνεξαρτησίας, κυριαρχίας καί ἰδιοπροσωπείας. Ἀπόλυτη ἀπόδειξις τούτου ἡ κατά τό ἔτος 1993 σέ προηγούμενη συνδιάσκεψη στόν ἴδιο χῶρο «προφητική» ρῆσις τοῦ τότε Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ Κρίστοφερ ὅτι σέ δύο μῆνες θά ἔχανε τήν δεδηλωμένη ἡ τότε Κυβέρνησις πού μάλιστα «φιλοξενοῦσε» τήν διάσκεψη.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Doroek8esh2018x

sxolh2018


Δευτέρα 20 Μαΐου 2019
Θαλελλαίου, Νικήτα, Ιωάννου και Ιωσήφ οσίων, Ανακομιδή και μετακομιδή λειψάνου του αγίου Νικολάου επισκόπου Μύρων της Λυκίας

imp-fylladio-1

pistevw ma8hteia

ex katwtero 2013 2014pistevw h synanthsh small

ENTEYKTHRIO

programma

Περιοδικό "Πειραϊκή Εκκλησία"

pe311 p1
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
Έτος 2019 / 29ο - Αριθμός τεύχους 311

Αι αιρέσεις του Παπισμού

aireseispapismou

ΒΙΒΛΙΟ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
κ.κ ΣΕΡΑΦΕΙΜ word
Η αίρεσις

της ικανοποιήσεως της Θείας Δικαιοσύνης
δια της Σταυρικής Θυσίας του Κυρίου
air

ΒΙΒΛΙΟ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
κ.κ ΣΕΡΑΦΕΙΜ word
Κόσμος

«ΕΞΕΛΙΞΙΣ Ἤ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ;»
«ΤΥΧΑΙΟΤΗΣ Ἤ ΠΑΝΣΟΦΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΣ;»
«ΦΥΣΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ Ἤ ΑΠΕΡΙΝΟΗΤΟΣ ΘΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ;»
KosmosExelixisHDhmiourgia

ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
κ.κ ΣΕΡΑΦΕΙΜ word
«ΕΞΕΛΙΞΙΣ Ἤ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ;»

«ΤΥΧΑΙΟΤΗΣ Ἤ ΠΑΝΣΟΦΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΣ;»

«ΦΥΣΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ Ἤ  ΑΠΕΡΙΝΟΗΤΟΣ ΘΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ;»